Zamknij

NOWA SIEDZIBA RADOMSKIEGO SKANSENU – JEST KONCEPCJA

NOWA SIEDZIBA RADOMSKIEGO SKANSENU – JEST KONCEPCJA

Muzeum Wsi Radomskiej przygotowuje się do jednej z większych inwestycji. W miejscu obecnego parkingu ma powstać budynek administracyjny, w którym znajdą się również biblioteka, archiwum oraz pokoje gościnne dla turystów. Nowy obiekt będzie utrzymany w stylistyce nawiązującej do obecnej zabudowy radomskiego skansenu. Wartość inwestycji szacowana jest na ponad 16 mln zł. Na tym jednak nie koniec. W tym roku w placówce zaplanowano inwestycje, na realizację których władze regionu przeznaczyły blisko 9 mln zł.

Nowa siedziba

Ponad 16 mln zł ma kosztować budowa nowego obiektu administracyjnego na terenie radomskiego skansenu. Będzie on elementem strefy wejściowej do Muzeum Wsi Radomskiej. Budynek będzie miał tylko dwie kondygnacje. Poza pomieszczeniami biurowymi, znajdą się w nim również nowoczesna sala konferencyjna, archiwum, biblioteka, magazyny, a także 5 pokoi gościnnych dla odwiedzających. Wszystko to na ponad 2 tys. m2. Obiekt ma powstać na terenie obecnie istniejącego parkingu. Na opracowanie dokumentacji przedprojektowej w tegorocznym budżecie województwa zabezpieczono ponad 66 tys. zł.  

 

Małe miasteczko i hotel

To nie koniec planowanych inwestycji. Kolejnym etapem będzie budowa małego miasteczka na wzór rynku małego miasta oraz budynku hotelowo-konferencyjnego. Jak zauważa marszałek Adam Struzik, to ważna i wyczekiwana inwestycja, która będzie miała wsparcie samorządu województwa. – To przepiękne miejsce o wielkim potencjale, który warto w pełni wykorzystać. Konieczne jest zapewnienie nowoczesnego zaplecza biurowo-konferencyjnego na miarę XXI wieku. Bryła budynku musi zostać zaprojektowana z dużą starannością. Obiekt powinien być idealnym dopełnieniem znajdującej się w skansenie zabudowy. Na tym jednak nie kończą się plany placówki. W kolejnych etapach w wydzielonej strefie turystyczno-administracyjnej chcemy, aby powstał także budynek hotelowo-konferencyjny.

 

Muzeum przekazało już założenia do projektu firmie, która pracuje nad dokumentacją przedprojektową. –Zależy nam, aby powstały wyodrębnione strefy muzealna i turystyczno-administracyjnej, w której planujemy budowę budynku biurowego, budynku hotelowo–konferencyjnego oraz przebudowę parkingu z uwzględnieniem terenu na powstanie zespołu małomiasteczkowego – zapowiada Ilona Jaroszek, dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej.

 

Radomski skansen to niewątpliwie jeden z najatrakcyjniejszych miejsc na kulturalnej i turystycznej mapie Mazowsza. – Co ważne, ta placówka stale się rozwija, powstają nowe ekspozycje, obiekty dzięki czemu miejsce to wciąż zaskakuje czymś nowym. Tylko w tym roku m.in. przygotowanie dokumentacji pod budowę nowego budynku administracyjnego, a także remont wiatraków czy zakończenie prac w placówce w Przysusze przeznaczymy blisko 9 mln zł – podsumowuje wicemarszałek Rafał Rajkowski.

 

9 mln dla skansenu w 2021 r.

Budowa nowego budynku administracyjnego, zakończenie modernizacji Muzeum Oskara Kolberga w Przysusze, prace konserwatorskie przy czterech zabytkowych wiatrakach czy wymiana poszyć dachowych na pięciu muzealnych obiektach to tylko część zadań, które zostaną w tym roku zrealizowane w radomskim skansenie. Samorząd Mazowsza przeznaczył na ten cel blisko 9 mln zł, 1 mln zł muzeum chce pozyskać z funduszy unijnych.

Plany inwestycyjne muzeum podsumowuje Ilona Jaroszek, dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej – Rok 2021 to kolejny dobry rok dla muzeum pod względem inwestycyjnym. Doceniamy wsparcie finansowe samorządu województwa, szczególnie teraz, gdy znajdujemy się w trudnym okresie pandemii. Dzięki środkom z budżetu województwa możemy kontynuować prace w Muzeum im. Oskara Kolberga. Mam nadzieję, że pod koniec roku będziemy mogli zaprezentować odnowiony dwór Dembińskich, w którym mieści się placówka.

Budowa nowego budynku administracyjnego, zakończenie modernizacji Muzeum Oskara Kolberga w Przysusze, prace konserwatorskie przy czterech zabytkowych wiatrakach czy wymiana poszyć dachowych na pięciu muzealnych obiektach to tylko część zadań, które zostaną w tym roku zrealizowane w radomskim skansenie. Samorząd Mazowsza przeznaczył na ten cel blisko 9 mln zł, 1 mln zł muzeum chce pozyskać z funduszy unijnych.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .