Zamknij

Niedziela Palmowa w Muzeum Wsi Radomskiej

Niedziela Palmowa w Muzeum Wsi Radomskiej

Niedziela Palmowa to ostatnia niedziela Wielkiego Postu. W tym roku obchodzona jest 24 marca. Muzeum Wsi Radomskiej zaprasza zwiedzających od godz. 10.00. W programie konkurs na najładniejszą palmę wielkanocną, procesja z palmami, Msza święta, wystawa ceramiki, kiermasz wielkanocny, a także otwarcie nowej aranżacji Dworu z Pieczysk połączone z inscenizacją bitwy Powstania Styczniowego.

Ostatnia niedziela Wielkiego Postu obchodzona w Kościele na pamiątkę uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy na wiosenne święto Paschy,  w Polsce nazywana jest Kwietną, Palmową lub Wierzbną. Rozpoczynamy nią Wielki Tydzień poprzedzający Wielkanoc, najważniejsze kościelne i domowe zwyczaje oraz obrzędy ze świętem tym związane.

Na obchody Niedzieli Palmowej do Muzeum Wsi Radomskiej zaprasza Ilona Jaroszek dyrektor skansenu.

W tym roku zaplanowano także uroczyste otwarcie Dworu z Pieczysk z nową aranżacją. Przedstawia ona wyposażenie i wystrój dworu z początku II połowy XIX wieku i nawiązuje do okresu Powstania Styczniowego, a więc czasów w których urodził się i dorastał Czesław Tański. Zaprezentowana będzie inscenizacja bitwy Powstania Styczniowego – zapowiada Przemysław Bednarczyk historyk, kierownik Działu kultury Wsi MWR.

Niedziela Palmowa

24 marca 2024 roku

Godz. 10.00 – 18.00

 

Program uroczystości:

10.00 – 18.00

Kiermasz Wielkanocny – spotkanie z twórcami ludowymi, którzy zaprezentują własnoręcznie wykonane palmy, pisanki, koszyki, ceramikę.

Zespół wiatraków.

11.30

Wystawa ceramiki Tomasza Skiby i Radosława Koniarza.

Kurnik z Konar.

11.30 – 17.00

Warsztaty pisania pisanek techniką batikową.

Ośrodek Edukacji Muzealnej.

12.00

ogłoszenie wyników konkursu pt. „Tradycyjna palma wielkanocna regionu radomskiego” i wręczenie nagród laureatom.

Kaplica z Rdzuchowa - Kolonii (wystawa pokonkursowa „Tradycyjna palma wielkanocna regionu radomskiego”).

12.45

Formowanie procesji przed budynkiem Ekonomii Dworskiej z Wilkowa

13.00

Msza święta celebrowana przez ks. Biskupa Marka Solarczyka w zabytkowym kościele z Wolanowa pod wezwaniem św. Doroty na terenie muzeum; podczas uroczystej mszy diakoni Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu wykonają Pasję – utwór muzyczny poświęcony męce i śmierci Zbawiciela. Śpiewami liturgicznymi i śpiewaniem Męki Pańskiej będzie kierował ks. Andrzej Zarzycki.

14.30

Uroczyste otwarcie Dworu z Pieczysk z nową aranżacją. Przedstawia ona wyposażenie i wystrój dworu z początku II połowy XIX wieku i nawiązuje do okresu Powstania Styczniowego, a więc czasów w których urodził się i dorastał Czesław Tański – a był to właśnie Dwór z Pieczysk. Czesław Tański to pionier polskiego lotnictwa i szybownictwa.

Inscenizacja bitwy Powstania Styczniowego 1863-1864.

Zadanie: Wspólnym Szlakiem Niepodległości Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

 

Ponadto:

  • Ekspozycja stała Muzeum Wsi Radomskiej uzupełniona o aranżacje świąteczne.

 

 Autor: Magdalena Gliszczyńska

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .