Zamknij

„Nie ma jak żniwiarzom, nic nie robią tylko łażą”

„Nie ma jak żniwiarzom, nic nie robią tylko łażą”

Czasy się zmieniają. Prawda stara, jak świat.

 Zmienia się też wieś. Mechanizacja, nowe technologie - wszystko po to, aby praca rolnika była lżejsza. Zmienia się też krajobraz. Zanikają miedze, małe kolorowe poletka różnorodnych upraw. Widok ciągnika z przyczepą nie jest czymś wyjątkowym, ale koń ciągnący wóz to już rzadkość. Na polach nie ma snopów zboża zestawionych w kopki. Leżą kostki lub olbrzymie zrolowane bele słomy. Prawdą jest, że praca rolnika jest bardzo ciężka. Nie ma świąt od karmienia zwierząt. Wakacje to czas intensywnej pracy. Postęp technologiczny pozwolił zastąpić wiele prac ręcznych maszynami. Można więc powiedzieć, że kiedyś to było ciężko. Ale czy tak naprawdę nie tęsknimy do tej dawnej wsi?

Często w muzeum spotykam starsze osoby, które siedzą na ławeczkach pod chałupą i z nostalgią wspominają dawne czasy. Tak, nikt tego nie zaprzeczy, było ciężko. Ale, jak opowiadają, dawniej były inne relacje międzyludzkie. Okres sianokosów, żniw, wykopek był czasem wspólnej pracy. Sąsiedzi sobie pomagali. Do żniwa szły całe rodziny. Wokół był gwar rozmów, śmiech. Pomimo ciężkiej pracy ludzie potrafili czerpać radość z życia. A obecnie? Żniwa – pole, kombajn, traktor i nadzorujący gospodarz. Zawsze jednak można wybrać się na wycieczkę do muzeum i powspominać stare dobre czasy

Dawno temu - tak jak dzisiaj - skoro świt wstawano,
i dzień cały łany żyta
sierpami zżynano.

Później kosę ktoś wynalazł,
i przy jej pomocy
kosił kosiarz- też od rana -
aż do samej nocy.
Potem żyto w złote snopki wiązano, i po tym
w złote je składano kopki na ściernisku złotym.

Za czas jakiś z pól to zboże
do wsi przywożono
i bywało, że je nawet
kilka dni młócono.

Dzisiaj kombajn zrobi wszystko za jednym zamachem.
W pół dnia czasem rolnik czyste ziarno ma pod dachem.

Leszek Posyniak

 

Tekst i foto D. Maciąg

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .