Zamknij

„Muzyczne kremówki”

„Muzyczne kremówki”

Ubiegłorocznym projektem pod nazwą „3xMoniuszko” rozpoczęliśmy cykl muzycznych spotkań, które mają na celu prezentację różnych stylów muzycznych istniejących w polskiej kulturze. W 2020 roku dobrym pretekstem do działań muzycznych są obchody 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II, stąd też nazwa kolejnego projektu – „Muzyczne kremówki”.

Na cykl składają się trzy koncerty w XVIII-wiecznym kościele p.w. św. Doroty, znajdującym się na terenie Muzeum Wsi Radomskiej. W mistrzowskiej interpretacji aktorów polskich zostaną zaprezentowane wybitne dzieła Karola Wojtyły i Jana Pawła II. W koncertach „papieskich” wezmą udział znakomici muzycy, a nad merytoryczną całością cyklu będzie czuwał dr Emanuel Bączkowski – organista wirtuoz.

Wnętrze zabytkowego kościoła oraz jego warunki akustyczne pozwolą słuchaczom dotknąć piękna muzyki klasycznej, która wzbogacona zostanie tekstami. Organy jako królewski instrument będą dopełnieniem całości. W tym sezonie będzie można usłyszeć m.in. kompozycje Josepha Haydna, Gioacchino Rossiniego, Jana Sebastiana Bacha, Antonio Vivaldiego, Wojciecha Kilara, Ennio Morricone, Witolda Lutosławskiego, Michała Lorenca i innych, a także pieśni patriotyczne i legionowe.

 

Pierwszy koncert zatytułowany „100 lecie urodzin Jana Pawła II - List do Artystów”

odbędzie się 13 września 2020 roku.

 

Wystąpią:

 

Stanisław Sparażyński - słowo

Maciej Przestrzelski - skrzypce

Emanuel Bączkowski - organy

 

Stanisław Sparażyński

Jeden z wybitnych i rozpoznawalnych aktorów polskich. Aktor teatrów: Estrady w Poznaniu (1954-55), im. A. Fredry w Gnieźnie (1955-59), Polskiego w Poznaniu (1959-64), im. W. Horzycy w Toruniu (1965-69), im. S. Jaracza w Łodzi (1969-76), Narodowego (1976-77; 1985-91), Ateneum w Warszawie (1978-80), im. J. Kochanowskiego w Radomiu (1980-85).

 

Maciej Przestrzelski – skrzypce / Koncertmistrz Orkiestry Impressione.

Koncertmistrz Orkiestry Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie.

Uczestniczył w realizacjach operowych i koncertowych w kraju i za granicą, między innymi Krzysztofa Pendereckiego, Jacka Kaspszyka, Gabriela Chmury, Jerzego Maksymiuka, Grzegorza Nowaka, Placido Domingo, Jose Cura, Marca Minkowskiego, Mariusza Trelińskiego, Joshua Bella, Valerego Gergieva, Krzysztofa Pastora, Carlo Montanaro, Patricka Fournillier i wielu innych.

Emanuel Bączkowski

Doktor sztuk muzycznych. Absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Studiował organy i kompozycję organową w Conservatorio di Musica Santa Cecilia w Rzymie. Występował w ramach Europejskich i Międzynarodowych Festiwali Organowych. Koncertuje jako solista i kameralista (Izrael, Włochy, Niemcy, Francja). W najznamienitszych Bazylikach Rzymskich wykonał cykl recitali tematycznie związanych z Bożym Narodzeniem i Wielkim Postem, promujących polską muzykę organową. Wielokrotnie nagrywał dla radia i telewizji. Członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, Związku Artystów Scen Polskich oraz Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych.

 

W programie: fragmenty Listu do Artystów Jana Pawła II, któremu towarzyszyć będą kompozycje J. S. Bacha, A. Vivaldiego, W. Kilara, E. Morricone, M. Lorenca i innych.

 

Honorowy patronat nad projektem przyjęli:

Ksiądz Biskup dr Henryk Tomasik – Ordynariusz Diecezji Radomskiej

Pan Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego.

 

Projekt pod nazwą „Muzyczne kremówki” został w całości sfinansowany w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

 

O kolejnych wydarzeniach poinformujemy niebawem.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .