Zamknij

„Muzyczne Kremówki - Nadzwyczajny koncert w roku 100. rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II”.

„Muzyczne Kremówki - Nadzwyczajny koncert w roku 100. rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II”.

4 października wnętrze kościoła z Wolanowa pod wezwaniem Świętej Doroty na terenie Muzeum Wsi Radomskiej po raz kolejny wypełniła muzyka klasyczna, wzbogacona słowem. Za nami trzeci koncert z cyklu „Muzyczne Kremówki - Nadzwyczajny koncert w roku 100. rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II.

Podczas koncertu usłyszeliśmy między innymi utwory Ch. Gounoda „Marche Pontificale”, J. Świdra „Pieśni”, „Kto szuka Cię”, „O wszechmogący Boże”, M. Sawy „Lauda anima mea”, G. Rossiniego „O salutaris Hostia”, M. Durufle’a „Tu es Petrus”, K. Jenkinsa „Cantate Domino”, E. Chaussona „Pater noster, qui es in coelis”, J. Haydna „Kleine Orgelmesse”, G. Bizeta „Agnus Dei”, F. Halevy’ego  „Ave Maria”, G.F. Haendela „Alleluja” w wykonaniu znakomitych muzyków - Alejandriny Vázques Ramirez (Meksyk) – sopranistki, absolwentki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie i Uniwersytetu Baja California w Meksyku (UABC), Jasnogórskiego Kwartetu Wokalnego Cantus i Emanuela Bączkowskiego – doktora sztuk muzycznych, solisty i kameralisty, znanego z występów na międzynarodowych festiwalach – (organy). Muzyce towarzyszyły obszerne fragmenty poematu papieża Jana Pawła II pt. „Tryptyk Rzymski” w mistrzowskiej interpretacji Pana Wojciecha Wysockiego, aktor teatralnego, filmowego i telewizyjnego.

Bardzo dziękujemy: artystom – znakomitym muzykom, aktorom, którzy uświetnili muzealny projekt, Panom Stanisławowi Sparażyńskiemu, Maciejowi Przestrzelskiemu, Krzysztofowi Kumorowi, Mateuszowi  Zajdelowi, Wojciechowi Wysockiemu, Pani Alejandrinie Vázques Ramirez, Jasnogórskiemu Kwartetowi Wokalnemu Cantus w składzie: Sylwia Piłat, Lidia Jeziorowska, Przemysław Jeziorowski, Krzysztof Gajowniczek. Szczególnie dziękujemy Panu dr Emanuelowi Bączkowskiemu za opiekę merytoryczną nad całością cyklu.

Materiały graficzne do projektu – folder oraz plakaty opracował Pan Jeremiasz Nowak – Morales.

Uwieńczeniem projektu będzie produkcja filmowa relacji z koncertów, przygotowana  przez zespół Pana Jeremiasza Nowak – Moralesa, do której dźwięk zrealizował Pan Piotr Grinholc.

Dziękujemy patronom medialnym, którzy nagłośnili projekt – Radio PLUS Radom i „Gość Niedzielny”.

Honorowy patronat nad projektem przyjęli:

Ksiądz Biskup dr Henryk Tomasik – Ordynariusz Diecezji Radomskiej;

Pan Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Projekt pod nazwą „Muzyczne kremówki” został w całości sfinansowany w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .