Zamknij

Muzeum Wsi Radomskiej będzie miało nową siedzibę!

Muzeum Wsi Radomskiej będzie miało nową siedzibę!

W czwartek, 14 września w amfiteatrze Muzeum Wsi Radomskiej dyrektor placówki Ilona Jaroszek i Grzegorz Dresler, właściciel DRESLER STUDIO Studio Architektura i Urbanistyka podpisali umowę na wykonanie dokumentacji budowalnej.

W spotkaniu wzięli udział Rafał Rajkowski wicemarszałek województwa mazowieckiego i Tomasz Śmietanka radny województwa mazowieckiego. Koszt przygotowania dokumentacji to 1,2 mln zł., a środki na ten cel przeznaczył samorząd Mazowsza.

Trwają prace projektowe nad nową siedzibą Muzeum Wsi Radomskiej. Przewidują one budowę budynku administracyjnego, kas biletowych, małej sali koncertowej, sali wystawowej, sklepiku, parkingu dla pracowników i gości z miejscem dla kamperów i stacją ładowania samochodów elektrycznych, a także małej farmy fotowoltaicznej.

- To kolejny ważny, duży krok dla radomskiego skansenu. Sukcesywnie wspieramy inwestycje w skansenie. Czy to środkami z budżetu województwa, czy to funduszami europejskimi. Tym razem pomożemy w stworzeniu nowoczesnego biurowca. Milion dwieście tysięcy złotych z naszego budżetu pozwolą na przygotowanie dokumentacji projektowej - mówi wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Nowa siedziba to budynek o funkcji biurowo-administracyjnej, konferencyjnej, małej gastronomii na potrzeby siedziby Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. Prace zakładają przebudowę istniejącego budynku oraz parkingów naziemnych na działkach należących do MWR.

- Bardzo dziękuję zarządowi Mazowsza, że po raz kolejny finansowo wspiera naszą placówkę. Tym razem cieszymy się na kolejną dużą inwestycję - budowlę nowej siedziby. Nasze obecne zasoby administracyjne, miejsce, gdzie obecnie przebywamy po prostu się wyczerpały. To budynki zabytkowe, które oczywiście zaadoptujemy pod potrzeby naszej działalności. Ale potrzebujemy już nowoczesnego miejsca pracy. Chcemy przenieść tam całą administrację, z gabinetem dyrektora, naszą bibliotekę, chcemy żeby tam była sala konferencyjna, mała gastronomia. Po prostu chcemy się rozwijać i pracować w nowoczesnych warunkach. Te środki, już bardzo duże na dokumentację budowlaną, to początek inwestycji. Docelowo na budowę, chociaż trudno to dziś dokładnie oszacować, będziemy potrzebować około 50 - 60 milionów złotych - podkreśla Ilona Jaroszek, dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej. 

Projekt zakłada użycie tradycyjnych elementów architektury drewnianej. Ważne elementy budynku takie jak szczyty elewacyjne zostają podkreślone tradycyjną architekturą drewnianą.  Żaluzja tworzy wrażenie ulotności, przeniesienia ze świata współczesnego w świat muzealny.

Architektura budynku przypominać będzie styl i architekturę góralską, z wykorzystaniem elementów nowoczesności. 

- Wizualizacja, która powstała w innej firmie, ona trochę się zmieni z zewnątrz, tzn. wykorzystamy elementy drewniane, z elementami szklanymi, nowoczesnymi, ale trochę inaczej to będzie wyglądało. Natomiast w środku wszystko pozostaje bez zmian. Oczywiście zachowany będzie charakter miejsca, a nowa siedziba wpisywać się będzie w otaczający krajobraz - dodaje architekt Grzegorz Dresler.

Obiekt powstanie na terenie obecnego parkingu. Projekt przewiduje przebudowę istniejącego tam budynku oraz budowę parkingów naziemnych. Będą wyodrębnione trzy części budynku: administracyjna - między innymi sala konferencyjna, sala wystawowa, dyrekcja, administracja. Druga część to ochrona budynku, natomiast trzecia to strefa merytoryczna oraz pomieszczenia techniczne i pomocnicze. Przy budynku zlokalizowane będą miejsca postojowe dla samochodów pracowników, natomiast po drugiej stronie parking naziemny dla samochodów osobowych dla zwiedzających oraz autokary dla wycieczek.

Projektowany obiekt integruje się z istniejącym budynkiem obecnych kas. W wyniku czego projekt obejmuje przebudowę tego obiektu w celu umieszczenia w nim funkcji uzupełniających do całego zamierzenia lokalizacji siedziby MWR.

Budynek zaprojektowany jest w taki sposób, by zapewniony był dostęp dla osób niepełnosprawnych, m.in. poprzez wejścia bez barier architektonicznych, zlokalizowane na każdej kondygnacji toalety dla osób niepełnosprawnych, dostęp do każdej kondygnacji za pomocą windy.

Inwestycja jest na etapie dokumentacji budowlanej. Ta ma być gotowa do 30 kwietnia 2024 r. Budowa może rozpocząć się we wrześniu przyszłego roku i potrwa około dwóch lat. Szacunkowy koszt budowy inwestycji to 50 - 60 mln zł. Środki mają również pochodzić z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .