Zamknij

Miłość ludowa - Walentynki

Miłość ludowa - Walentynki

„Dwa serduszka, cztery oczy...”

Walentynki, związane z celebrowaniem miłości i dniem poświęconym zakochanym parom stosunkowo późno pojawiły się w naszej kulturze.  Zapewne wynika to z faktu, że w tradycji ludowej nieco inaczej niż dziś okazywano sobie uczucie, inne także dni uznawano ku temu za bardziej sprzyjające.

W kulturze ludowej założenie rodziny było wpisane w naturalny i zwyczajowo uświęcony porządek życia człowieka. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety nie posiadający małżonka nie byli pełnoprawnymi członkami wiejskich społeczności. Nie liczono się z ich zdaniem, często zaś wyśmiewano, a w konsekwencji nie tytułowano ich zaszczytnym mianem gospodarza i gospodyni. Nic więc dziwnego, że młodzież bardzo chętnie „sprawdzała” czy i kiedy dojdzie do ożenku. Matrymonialne praktyki wróżebne miały miejsce podczas świąt zimowych. Podczas wieczoru wigilijnego przepowiadano, z którego kierunku będzie pochodził przyszły małżonek. Panny wychodziły przed dom i wołały: “Hop, hop, z której strony mój chłop?”. Echo wskazywało skąd miał nadejść przyszły mąż. Szczekanie psa rozlegające się po pytaniu także wskazywało kierunek przybycia wybranka.  Podczas Sobótek dziewczęta puszczały na wodę wianki - symbol panieństwa. Najlepiej gdy wianek został wyłowiony przez chłopaka miłego sercu; gorzej gdy wianek zaplątał się w wodnej roślinności, bo to oznaczało, że dziewczyna pozostanie w panieńskim stanie co najmniej przez rok. Fatalną wróżbą było zgaśnięcie świeczki umieszczonej na wianku, jego wirowanie lub zatonięcie. Znaczyło to kłopoty miłosne, nieodwzajemnioną miłość, samotne wychowanie nieślubnego dziecka, zgryzotę, a nawet przedwczesną śmierć. Inną przepowiednię były skoki przez ogień. Wykonywano je parami trzymając się za ręce. Udany skok wróżył gorącą miłość i udane pożycie małżeńskie.

Te swobodne zabawy sobótkowe sprzyjały kojarzeniu się w pary, bowiem miłość w tradycji ludowej zwykle nie była wyrażania werbalnie, a rytm roku pozostawiał niewiele czasu na długie spotkania i poznawanie się. Okazję stanowiły praktycznie tylko dni poświęcone na świętowanie- młodzi poznawali się w niedzielę, w trakcie wypraw do kościoła. Miłość wyrażano gestami i podarkami – w Wielkanoc panny obdarowywały wybrańców pisankami, chusteczkami z wyszyciami. Chłopcy  wręczali ukochanym chusty czy sznury korali. Rekwizyty i atrybuty miały dla młodych ogromne znaczenie, jednak „zatwierdzić” związek mogło tylko starsze pokolenia. Zawarcie małżeństwa wśród gospodarzy wiejskich powodowane było najczęściej względami ekonomicznymi. Połączenie leżących obok siebie ziem, posag pozwalający na spłaty rodzeństwa i oczywiście dodatkowa para rąk do pracy w gospodarstwie. Ludowe pieśni miłosne, opowiadają więc w większości o miłości niespełnionej, przebiegając według schematu- wyznanie- zdobywanie- odmowa, nieudane zdobycie, zakaz- skarga. Bodaj najbardziej znaną dziś pieśnią są „Dwa serduszka, cztery oczy” opisujące miłość zakazaną przez matkę. Miłość spełniona bywa zwykle nieco rubaszna i zawsze cielesna, mocne erotyki odnajdziemy głownie w kanonie pieśni weselnych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .