Zamknij

Lekkie ciągniki Ursus

Lekkie ciągniki Ursus

Lekkie ciągniki Ursus

W drugiej połowie lat pięćdziesiątych gwałtownie rosło zapotrzebowanie na ciągniki. Na polskiej wsi można było spotkać starzejące się Ursusy C-45 i C-451 oraz lekkie modele czechosłowackiego Zetora, a główną siłą pociągową nadal pozostawały konie. Oczywiste było więc, że należy jak najszybciej uruchomić produkcję nowych ciągników rodzimej konstrukcji.

            W 1955 roku Ministerstwo Przemysłu powierzyło realizację tego zadania dwóm niezależnym zespołom. Pierwszym z nich był ZM Ursus pod kierownictwem Czesława Sławskiego, a drugim Biuro Konstrukcyjne Ciągników i Silników Wysokoprężnych, którym zarządzał Józef Styczewski. Obydwa projekty nadzorował Edward Habich – główny pomysłodawca i konstruktor Ursusa C-45. W efekcie powstały dwa prototypy: Ursus 25 i Rola 25. Po fazie testów porównawczych zdecydowano się skupić na dopracowaniu Ursusa i w 1960 roku rozpoczęto jego seryjną produkcję z oznaczeniem C-325.  

Do napędzenia Ursusa C-325 skonstruowano dwucylindrowy, czterosuwowy, wysokoprężny silnik S-312 o pojemności 1810 cm³, który generował moc 25 koni mechanicznych. Do przeniesienia napędu na tylne koła opracowano skrzynię przekładniową z sześcioma biegami do przodu i dwoma wstecznymi. Konstrukcja i rozwiązania zastosowane w modelu C-325 nie ustępowały produkowanym wówczas ciągnikom innych marek. Świadczy o tym fakt, że nowy polski traktor pozytywnie przeszedł Nebraska Tractor Test, podczas których sprawdzono, czy ciągnik spełniał najnowsze światowe standardy.

 Do agregowania maszyn wykorzystano zestandaryzowany trójpunktowy układ zawieszenia (TUZ) o udźwigu do 750 kg. Składał się on z dwóch dolnych cięgien oraz łącznika centralnego, działającego na zasadzie śruby rzymskiej. Taki system podpinania narzędzi do traktora ułatwił transport maszyn, a także ich odpowiednie ustawienie podczas pracy. W ,,dwudziestce piątce’’ wprowadzono również wałek odbioru mocy (WOM), który służył do przenoszenia napędu  z silnika do maszyny zagregowanej z ciągnikiem. Wałek mógł pracować zależnie i niezależnie od skrzyni biegów. W przypadku pierwszej opcji prędkość obrotowa zmieniała się proporcjonalnie do prędkości jazdy ciągnika, a w trybie niezależnym szybkość obracania się wałka rosła wraz z obrotami silnika do maksymalnie 540 obrotów na minutę. Warto zauważyć, że we współczesnych traktorach trójpunktowy układ zawieszenia i wałek odbioru mocy jest wyposażeniem standardowym, oczywiście w unowocześnionej formie.

Komfort pracy operatora, w porównaniu do C-45, znacznie się poprawił.  Na życzenie klienta ciągnik mógł być wyposażony w miękki fotel z mechaniczną amortyzacją, daszek na stelażu rurkowym przytwierdzonym do błotników oraz  przednią szybę panoramiczną.

W początkowym okresie eksploatacji C-325 borykał się z kilkoma problemami. W 200 egzemplarzach zatarły się mechanizmy różnicowe – był to błąd konstrukcyjny wynikający z ubogiego zaplecza technicznego i marnego wyposażenia parku maszynowego fabryki w Ursusie. Częstszymi przypadkami były awarie zawinione przez użytkowników, wynikające ze skromnej wiedzy i słabego wyszkolenia operatorów. Nagminnie zdarzały się zatarcia silników, spowodowane zaniedbywaniem stanu oleju. Do tego doszedł  jeszcze jeden aspekt, znacznie mniej techniczny. Wśród ludności wiejskiej pojawiło się kilka przesądów związanych z ciągnikiem. Mówiło się, że jeśli traktor wjedzie na pole, to przez 7 lat nic się na nim nie urodzi. Krążyła też opowieść o tym, że po przejeździe maszyny przez rolę, ziemia robiła się tak zbita i twarda, że w żaden sposób nie dało się jej spulchnić, przez co stawała się jałowa i nieurodzajna. Niechęć do zmian i podobnego typu zabobony prowadziły do tego, że chłopi celowo niszczyli ciągniki. Sytuacja stała się krytyczna po wizytacji I sekretarza KC PZPR, Władysława Gomułki, na zebraniu jednego z kółek rolniczych, na którym ,,dwudziestka piątka’’ została mocno skrytykowana. Wszystkie wymienione czynniki doprowadziły do tego, że nad Ursusem zawisło widmo przerwania produkcji autorskiego ciągnika, a zamiast niego miały być montowane Zetory o mocach 35 i 45 koni mechanicznych. Załoga ZM Ursus dołożyła wszelkich starań, żeby wyeliminować usterki i nie dopuścić do przerwania produkcji jedynego w pełni polskiego ciągnika rolniczego. Ostatecznie montaż C-325 kontynuowano do roku 1963, a z taśmy zjechało łącznie 26 282 egzemplarze tego modelu.

Mimo że ,,dwudziestka piątka” miała trudne początki, to stała się ona protoplastką polskiej rodziny traktorów. Kolejne modele Ursusów (C-328, C-330, C-330M, C-335, C-335M) były w gruncie rzeczy kolejnymi modernizacjami C-325 i produkowano je aż do roku 1993.  Łącznie z taśm montażowych zjechało ich ponad 400 tysięcy. Trafiły one do niemal każdej wsi i na dobre zmieniły sposób wykonywania pracy w polskim rolnictwie i sadownictwie.

Egzemplarze tych ciągników można obejrzeć m.in. w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu oraz Muzeum Ursusa w Warszawie.

Opracowania

Szydelski Z., Zarys historii polskich ciągników rolniczych, Warszawa 2014.

Unikatowe – Największe w Polsce – kolekcje zabytkowych lokomobili, ciągówek i ciągników w zbiorach Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, Ciechanowiec 2016

Zieliński A., Polskie Konstrukcje Motoryzacyjne 1947–1960, Warszawa 2006

Strony internetowe

https://www.ursus.com/pl/historia-firmy [dostęp: 27.02.2020]

https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=2251&context=tractormuseumlit [dostęp: 27.02.2020]

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .