Zamknij

LEKCJE MUZEALNE

LEKCJE MUZEALNE

Mamy dobrą wiadomość! W związku z bardzo dużym zainteresowaniem naszymi lekcjami muzealnymi, otwieramy dla Was dodatkowe terminy. Już od dziś rusza telefoniczna rezerwacja lekcji: „Gałganiane zabawki” dla przedszkolaków i uczniów oraz zupełnie nowej, terenowej lekcji przyrodniczej pn. „Gawędy o wiośnie” dla uczniów. Poniżej kilka ważnych informacji.

Zajęcia prowadzimy dla grup zorganizowanych (powyżej 15 osób) wyłącznie w zaproponowanych poniżej terminach. Kto pierwszy, ten lepszy! Na daną godzinę może zapisać się jedna grupa czy klasa:

„Gałganiane zabawki” (przedszkola i szkoły)

  • 30 maja, godz. 9.00
  • 6 czerwca, godz. 12.00
  • 7 czerwca, godz. 9.00 i 11.00
  • 15 czerwca, godz. 9.00 i 10.30
  • 16 czerwca, godz. 10.00

„Gawędy o wiośnie” (wyłącznie szkoły)

  • 1 czerwca, godz. 9.00
  • 6 czerwca, godz. 9.00
  • 19 czerwca, godz. 9.00
  • 21 czerwca, godz. 9.00

„Gałganiane zabawki”

Wyjątkowo powraca dobrze znana z poprzednich lat lekcja muzealna. Podczas warsztatów każdy z uczestników pod okiem edukatora pozna dawne dziecięce zabawki. Dowie się, czym różniły się od dzisiejszych dostępnych w każdym sklepie dziecięcych atrybutów. W trakcie zajęć dzieci wykonają szmacianą lalkę, którą zabiorą ze sobą do domu.

 

„Gawędy o wiośnie”

Prowadzący zaznajomi uczestników zajęć z oznakami pełni wiosny, które spotkają podczas spaceru po skansenie (oraz przyszłych spacerów po parkach i lasach w swoim sąsiedztwie). Opowie o rozwijających się drzewach, krzewach i roślinach zielnych. Wskaże ich cechy charakterystyczne, pomagające rozpoznać dany gatunek. Opowie krótko o wiosennych zwyczajach zwierząt, szczególnie ptaków powracających z zimowisk i zakładających lęgi. Zapozna słuchaczy z ciekawymi zwyczajami i przesądami ludowymi powiązanymi z obserwowanymi gatunkami;

 

Rezerwacja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 – Dział Oświatowy Muzeum Wsi Radomskiej:

tel. (48) 332 92 81 wew. 39 lub 603 772 253

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .