Zamknij

Kwiat paproci

Kwiat paproci

Jak co roku o tej porze do wsi, przysiółków i miasteczek powraca tajemnicza opowieść o kwiecie paproci. W długie letnie wieczory, przy płonących ogniskach najstarsi powtarzają młodym legendę o mitycznym kwiecie, który zakwita tylko raz w roku – w noc Świętego Jana. Ta wyjątkowa, najkrótsza w roku noc przypada z 23 na 24 czerwca. Każdy z pewnością słyszał o cudach i dziwach, które w tą noc dzieją się tuż obok nas…

W tę właśnie jedyną noc, w każdym lesie zakwita w ukryciu jedna paproć. Ma kwiat niepozorny, mały, trudny do rozpoznania. Dopiero po zerwaniu przez śmiałka, urasta w jego dłoniach do wielkich rozmiarów i przybiera postać pięknego kielicha. Kwiat ponoć może zostać zerwany tylko przez młodzieńca o czystych rękach. Starzy ludzie wiedzą o tym z opowieści przekazywanych z pokolenia na pokolenie, przy czym każdy z nich snując opowieść, dokłada do niej co nieco od siebie… Wiadomo na pewno, że kwiat kwitnie dopóki kury nie zapieją, a kto go zerwie, ten może mieć od tej pory wszystko, co sobie wymarzy, nawet najcudowniejsze rzeczy.

Znajdź kwiat paproci w Muzeum Wsi Radomskiej U nas wyjątkowo zakwitnie aż 15 tych kwiatów i to już w sobotę 20 czerwca. Przyjdź do Muzeum Wsi Radomskiej, znajdź kwiat paproci i odbierz ciekawe nagrody! Jeśli jesteś zdecydowany by szukać kwiatu, podbierz kartę  i mapkę w kasie przy zakupie biletu, ona umożliwi Ci zabawę (uwaga przygotowaliśmy tylko 15 zestawów dla drużyn/rodzin, które będą szukać, dopóki nie znajdą jednego z kwiatów!). Wyrusz na spacer po skansenie i szukaj niepozornego kwiatu paproci – jeśli zobaczysz gdzieś blask przypominający szlachetny kruszec, to będzie on! Przyklej znaleziony kwiat pośrodku karty i okaż w kasie przy wyjściu z Muzeum. Czekają na Was ciekawe nagrody!
 Zabawa trwa od soboty 20 czerwca – do „wyczerpania zapasu” kwiatów

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .