Zamknij

"Koronka i haft"

Zapraszamy do odwiedzenia wystawy tkanin, która specjalnie dla zwiedzających zostanie udostępniona w niedzielę 23 sierpnia w „Domu Ludowym”. Zwiedzający będą mogli zobaczyć narzędzia przeznaczone do wytwarzania tkanin, prześledzić sposoby ich wyrobu oraz zobaczyć typowe stroje mieszkańców wsi.

Wystawie towarzyszyć będą pokazy pracy twórców ludowych, swoje umiejętności zaprezentują:

Barbara Drachal - pokaz haftu

Zbigniew Kurasiewicz – rzeźba

Stowarzyszenie Aktywni „Na Targowej” – pokaz szydełkowania, haftu krzyżykowego

Krystyna Kołtun - pokaz szydełkowania

 

Warsztaty wyplatania krajki poprowadzi Katarzyna Sławińska.

 

Tkaniny dekoracyjne

 

Obróbka lnu i wełny, wytwarzanie z nich płócien, szycie ubrań i tkanin dekoracyjnych oraz późniejsze ich ozdabianie były domeną kobiet. Umiejętności te przekazywane były pokoleniowo, a młode dziewczęta zaczynały tkać przeważnie w wieku 17 lat, ale już w wieku 15 lat nabywały umiejętności przędzenia ­najpierw na przęślicy, później na kołowrotku. Dziewczęta przede wszystkim wykonywały tkaniny na własny posag, w czym pomagały im matki i babki. Opinia o umiejętnościach tkackich panny szybko rozchodziła się po całej okolicy, a między innymi od tego zależało czy jest dobrą kandydatką na żonę.

Wytwarzaniem tkanin zajmowano się w okresie wolnym od prac polowych, czyli od późnej jesieni do wczesnej wiosny. Len wyrywało się na równolegle z porą żniw, kiedy rośliny już się ozłociły i przeschły. Odziarnione i wysuszone łodygi lnu rozścielano na ściernisku i poddawano procesowi roszenia, czyli wystawieniu na długotrwałe działanie wilgoci, ponadto lepszej jakości nici wymagały dodatkowo kilkudniowego moczenia w zbiorniku wodnym. Następnie poprzez łamanie i zgniatanie wysuszonych już łodyg lnu na międlicy i cierlicy pozyskiwano włókno, które trzeba było wyczesać. Oddzielano w ten sposób włókna dobrej jakości od pakuł. Na początku XX w. przędziono na przęślicywyczesany len formowano w kądziel i nabijano na krążołek, a skręconą palcami i zwilżoną śliną nić zawijano na wrzeciono. W późniejszym okresie przęślice zastąpione zostały przez kołowrotki. Najdłuższe i najcieńsze włókna tzw. paceśne były przeznaczone przede wszystkim na koszule i tkaniny dekoracyjne. W odmierzaniu i selekcji nici na wątek i osnowę pomagało nawijanie na motowidło, natomiast użycie snowadła zapobiegało splątaniu osnowy podczas jej naciągania.

Powszechnie używany w naszym regionie był składany warsztat poziomy typu wąskiego, najczęściej ustawiany w ciemnej izbie pod oknem. Składał się z wału osnowowy, przymocowanych do pedałów nicielnic, przez które przeciągało się nici osnowy, bidła z płochą dociskającego wątek do już utkanego materiału i wału odbiorczego na tkaninę. Ważnymi elementami pomocnymi przy tkaniu były czółenka z cewką, na którą z pomocą potaku nawijano nić oraz rozpinka kontrolująca szerokość materiału. Warsztat z naciągniętą, przełożoną przez nicielnice i nawiniętą na wał osnową nadaje się do tkania, czyli naprzemiennego przeplatania nici wątku z osnową.

Lniane materiały dekoracyjne zdobione były białymi i kolorowymi haftami oraz koronkami. Zdobienia pojawiały się w chłopskiej izbie paradnej na obrusach, ręcznikach, brzegach bielizny pościelowej czy serwetek. Wzory nawiązywały do otaczającej wiejskie tkaczki przyrody, a najchętniej haftowano polne kwiaty. Nieco skromniej zdobiono rękawy i kołnierze koszul stroju odświętnego. Radomskie izby zdobiły również wełniane kilimy i pasiaki, makatki, koronkowe firany oraz dające zużytym tkaninom drugie życie – kolorowe szmaciaki.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .