Zamknij

Konserwowanie żywności

Konserwowanie żywności

Zimą, kiedy ziemia odpoczywała po wydaniu obfitych plonów, w wiejskim jadłospisie pojawiały się słone i słodkie przetwory, suszone warzywa, grzyby i owoce, różnego rodzaju kiszonki, wędzone, marynowane lub peklowane mięso i sery.

Zgromadzone w czasie sezonu i odpowiednio przetworzone produkty wypełniały wiejskie piwnice, komory i strychy.

Metod na konserwację było wiele, ale najprostszym sposobem było suszenie – czy to na wolnym powietrzu, na strychu, specjalnie do tego przygotowanych suszarkach, czy korzystając z ciepła domowego pieca. Wysuszone grzyby stanowiły świetny dodatek do wigilijnych potraw, a owoce były podstawą świątecznego kompotu i aromatycznym dopełnieniem różnych polewek. Pod wpływem wysokiej temperatury i dymu wędzone mięso, ryby, sery nie tylko dłużej nadawały się do spożycia, ale uzyskiwały specyficzny smak i zapach. Duże znaczenie w domowej konserwacji miały sól i cukier oraz ocet, które stosowano przy marynowaniu, moczeniu w solance, przygotowywaniu przetworów i kiszeniu.

Na wsi chętnie kiszono ogórki gruntowe, buraki, a w okresie jesiennym w każdej chałupie przygotowywano co najmniej jedną beczkę kapusty, która była podstawą wielu zimowych posiłków. Słodkie, pozbawione wierzchnich liści główki krojono specjalną szatkownicą. Kapustę kisiło się w dokładnie wyczyszczonych i wyparzonych beczkach. Po zabezpieczeniu dna liśćmi kapusty lub chrzanu wkładano do drewnianych naczyń warstwy poszatkowanego warzywa, posypywano solą, a następnie solidnie udeptywano bądź ubijano drewnianym tłuczkiem. Smak kiszonki urozmaicały nasiona kopru, kminku, poszatkowana cebula, marchewka albo jabłka. Wypełnioną beczkę należało obciążyć kamieniem i zamknąć. Kiedy, pozostawiona na kilka dni w ciepłym miejscu, kapusta puściła soki, przetaczano ją do komory lub w inne chłodne miejsce.

Kapusta jest najpopularniejszym warzywem w Polsce i ma bardzo długą tradycję w uprawie i konsumpcji. Powiadano: „Kiedy tylko jest groch w chałupie i kapusta w kłodzie, to bieda nie dobodzie, boć kapusta to nasza gospodyni, a groch to gospodarz”. Główki w świeżej lub przetworzonej postaci były podstawą wielu tradycyjnych potraw i nieodzownym składnikiem kuchni włościańskiej. W świadomości ludowej istniało kilka przesądów dotyczących kiszenia kapusty – nie można było tego robić po Wszystkich Świętych, bo psuł się jej smak, a podczas burzowej pogody wszystko kisło szybciej.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .