Zamknij

KONKURS! KONKURS! KONKURS!

KONKURS! KONKURS! KONKURS!

Już niewiele czasu zostało na zgłoszenia prac do konkursu...

Mamy nadzieję, że w ostatnich dniach inspirowaliście się zamieszczonymi na stronie Muzeum Wsi Radomskiej w zakładce "działaj", propozycjami wykonania ozdób choinkowych.

Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście to zachęcamy was do rodzinnego działania i wspólnego tworzenia ozdób. Dodatkową motywacją do tej pracy niech będzie wieść, że ogłaszamy dla Was konkurs: „Najpiękniejsza ozdoba choinkowa”! 

Konkurs w tym roku będzie w innej formie niż do tej pory ze względów pandemicznych. Nabór prac konkursowych odbędzie się w przestrzeni ONLINE. Wszystkie szczegóły znajdziecie w regulaminie.

Skąd czerpać więcej inspiracji?

Na naszej stronie internetowej https://www.muzeum-radom.pl/dzialaj/ prezentujemy ozdoby choinkowe wykonane przez nas na podstawie publikacji z początku ubiegłego stulecia. Do tego samego chcemy zachęcić Was. Poniżej podajemy linki do biblioteki cyfrowej z której można zaczerpnąć więcej treści i instrukcje wykonania ozdób.

Kliknij wybrany link.

http://jbc.bj.uj.edu.pl/publication/264831/content

https://polona.pl/item/w-jaki-sposob-ozdobic-choinke,Mjg2NzU3MzM/2/#info:metadata

https://polona.pl/item/choinka-polska,NzIzODEwMjg/

https://polona.pl/item/ozdoby-choinkowe,MTUxNDE2Nzg/

https://polona.pl/item/wyrabianie-sztucznych-kwiatow-ozdoby-choinkowe,OTUzNjU1Mzk/

Kto może wziąć udział w konkursie Online?

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych.

Kiedy można nadsyłać prace?

Od 21.12.2020 roku do 18.01.2021roku

Gdzie nadsyłać samodzielnie wykonane prace i w jaki sposób?

Zrób zdjęcia swojej pracy prezentując ją na jednolitym tle (najlepiej białym: może to być kartka papieru lub biała ściana). Pamiętaj, że na zdjęciu powinna być widoczna wizytówka zawierająca: imię i nazwisko autora pracy, klasę, nazwę szkoły do której uczęszcza.

Rozmiar czcionki użytej na karteczce (identyfikatorze) to 12 pkt. Jeśli karteczka będzie wypisywana ręcznie prosimy o pisanie drukowanymi literami. Prace niemożliwe do zidentyfikowania autora mogą być odrzucone przy naborze.

Wyślij zrobione zdjęcia oraz wypełnioną kartę zgłoszenia na adres:

dzialoswiatowy@muzeum-radom.pl

GOTOWE!

Wyniki konkursu opublikujemy na stronie Muzeum Wsi Radomskiej  www.muzeum-radom.pl. Jeśli nie będzie obostrzeń związanych z pandemią Covid-19 rozstrzygnięcie i wręczenie nagród nastąpi podczas Uroczystości Matki Boskiej Gromnicznej w Muzeum wsi Radomskiej w dniu 2.02.2021. Bądźmy w kontakcie! Czekamy na Wasze prace!

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .