Zamknij

Koncert muzyki żydowskiej zachwycił publiczność w Przysusze

Koncert muzyki żydowskiej zachwycił publiczność w Przysusze

Wspaniały, pełen uczyć, poruszających dźwięków, niezwykłej emocji - taki był niedzielny "Koncert muzyki żydowskiej" w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze. Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpili artyści Teatru Żydowskiego w Warszawie.

"Koncert muzyki żydowskiej", który odbył się w niedzielę 19 listopada, był dopełnieniem historycznej wystawy „W godzinie próby…” Aktorzy Teatru Żydowskiego zabrali publiczność w przepiękną, muzyczną podróż po tradycji, kulturze i zwyczajach żydowskich. Utwory w oryginalnym języku jidisz wypełniły pomieszczenia klimatycznego Muzeum w Przysusze. Wspaniale zabrzmiał też fortepian i skrzypce. Na instrumentach zagrali Teresa Wrońska – fortepian oraz Marek Wroński – skrzypce. Dodatkowo Teresa Wrońska każdy utwór oprawiła komentarzem słownym, który jeszcze bardziej przybliżył specyfikę żydowskiego społeczeństwa, zwyczajów, obyczajów, przyzwyczajeń.

Licznie zgromadzonych widzów powitała Ilona Jaroszek dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej. -Cieszę się, że możemy gościć tak wspaniałych artystów, ale też że Państwo tak licznie odpowiedzieliście na nasze zaproszenie. Tym bardziej, że ta historia była trudna, ale obecna sytuacja też obfituje w ludzkie dramaty. To także ukłon w stronę tych, których trwający konflikt dotyka.

 

"Koncert muzyki żydowskiej” na pewno na długo zapadnie w pamięci. Na występ złożyły się piosenki i utwory instrumentalne, które rozbrzmiewały przed wojną w żydowskich domach, a w niedzielne popołudnie także w Przysusze. Nigunym - melodie śpiewane bez tekstu, piosenki o świętach i codziennym życiu: rodzinie, miłości, pracy, biedzie a nawet o jedzeniu – o tym co było ważne dla tej społeczności. W muzyczną podróż zabrali publiczność soliści - Moniki Chrząstowska oraz Henryk Rajfer – śpiew, którzy zachwycili widzów ekspresyjnym wykonaniem, wspaniałą dykcją, interpretacją, porywając do wspólnego śpiewania.

Relacje z koncertu przygotowała Magdalena Gliszczyńska - POSŁUCHAJCIE, co mówili widzowie, Ilona Jaroszek dyrektor MWR, aktorzy!

 

Patronat medialny: Ziemia Przysuska, Gość Radomski AVE, Echo Dnia Radomskie, Radio Radom 87,7FM, Radio Rekord 106,2 FM oraz 93,4 FM, Telewizja DAMI, Cozadzien.pl, 7dni Radom.

Partner: Piekarnia Fogiel&Fogiel

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .