Zamknij

"Koń w Tradycji Polskiej" - FOTORELACJA

W palącym słońcu w Muzeum Wsi Radomskiej odbyło się wydarzenie zatytułowane "Koń w Tradycji Polskiej", które przyciągnęło liczne grono mieszkańców Radomia i okolic. To spotkanie z kulturą i historią, wzbogacone o liczne atrakcje, stanowiło niezapomnianą okazję do odkrywania bogactwa tradycji związanych z polskim koniem.

Podczas imprezy mieliśmy przyjemność gościć grupy rekonstrukcyjne z Radomia, Gulina, Kozienic, Pionek oraz specjalnych gości z Sandomierza. Ich widowiskowe prezentacje przeniosły nas w świat minionych epok i historycznych wydarzeń oraz roli tego pięknego i dostojnego zwierzęcia jakim jest koń. Imprezę otworzyła Ilona Jaroszek - dyrektor Muzeum, w towarzystwie pana Jaceka Hebdy - dyrektora oddziału radomskiego Związku Polskich Hodowców Koni. Całość wydarzenia została profesjonalnie poprowadzona przez Przemysława Bednarczyka, który jest również pomysłodawcą tego wydarzenia.

Wielu przybyłych zwiedzających miało okazję podziwiać rekonstrukcje historyczne z udziałem kawalerii polskiej, które przybliżyły nam atmosferę dawnych czasów. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się również specjalny pokaz Husarii prowadzony przez Karola Burego, Kasztelana Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej. Widzowie byli pod wrażeniem nie tylko widowiskowych zaprezentowanych umiejętności jeźdźców oraz koni, ale również dbałości o autentyczność detali.

Podczas wydarzenia nie zabrakło również smakowitych regionalnych potraw, przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich, które cieszyły podniebienia gości. Ponadto, można było nabyć wyjątkowe przedmioty wykonane przez twórców ludowych, stanowiące doskonałą pamiątkę z tego wyjątkowego dnia.

Najmłodsi uczestnicy mieli możliwość rozwijania swojej kreatywności podczas warsztatów plastycznych, co dodatkowo wzbogaciło atmosferę wspólnego spotkania.

Wydarzenie "Koń w Tradycji Polskiej" było nie tylko okazją do czerpania radości z kultury i historii, ale również do integracji społeczności lokalnej i promocji dziedzictwa historycznego naszego regionu i kraju. Muzeum Wsi Radomskiej zaprasza wszystkich do uczestnictwa w kolejnych wydarzeniach, które będą kontynuować tę fascynującą podróż przez polskie tradycje i historię.

 

Goście przybyli na wydarzenie mogą nadsyłać swoje fotografie do konkursu. Na zgłoszenia czekamy do 31 maja pod adresem: muzeumwsi@muzeum-radom.pl. 

Regulamin oraz karta zgłoszenia znajdują się tu: https://www.muzeum-radom.pl/wydarzenia/uwaga-konkurs-fotograficzny/3426

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .