Zamknij

Jan Kmita i "Muzyka Źródeł" 2019

Jan Kmita i

„Muzyka Źródeł” jest nagrodą przyznawaną przez Radiowe Centrum Kultury Ludowej wybitnym artystom ludowym wyjątkowo zaangażowanym w przekaz tradycji kolejnym pokoleniom.

„Muzyka Źródeł” jest nagrodą przyznawaną przez Radiowe Centrum Kultury Ludowej wybitnym artystom ludowym wyjątkowo zaangażowanym w przekaz tradycji kolejnym pokoleniom i jednocześnie w sposób szczególny obecnym na antenie Polskiego Radia. W tym roku nagrodą uhonorowano Bronisławę Chmielowską, śpiewaczkę z Kresów Wschodnich oraz Jana Kmitę, skrzypka z Przystałowic Małych w regionie radomskim. Poniżej przytaczamy biogram muzykanta znajdujący się w książeczce dołączonej do wydanej przez Muzeum Wsi Radomskiej w 2017 roku płyty pt. „Kapela Jana Kmity i Lipców”.

 

Jan Kmita (ur. 1936) skrzypce

 

            Urodził się i mieszka w Przystałowicach Małych. Pierwsze skrzypce dostał w wieku sześciu lat. Był to ręcznie robiony przez jego ojca instrument należący wcześniej do stryjecznego brata jego matki Tadeusza Jedynaka. Techniki gry uczył się podpatrując na weselach miejscowych muzykantów, z których największym autorytetem był dla niego skrzypek Piotr Gaca. Pierwsze wesele „odegrał” w wieku dwunastu lat. Grywał z wieloma harmonistami, m.in. z Florianem Porczkiem z Nieznamierowic, Janem Michalskim z Klwowa, Mieczysławem Gwiazdą z Ligęzowa, Mieczysławem i Walentym Kędzierskimi ze Rdzuchowa, Waldemarem Foktem z Radomia, Tadeuszem Lipcem z Wygnanowa, Stanisławem Rojkiem z Dębin itd. Jednym z bardziej cenionych przez niego harmonistów był Józef Porczek z Nieznamierowic, z którym przez dłuższy czas tworzył kapelę o stałym, niezmiennym składzie.

            Jan Kmita był znanym i cenionym skrzypkiem w okolicy. Miał doskonały słuch i wyczucie instrumentu. W szczytowym momencie swojej „muzykanckiej kariery” grywał na dwóch weselach tygodniowo, a zarobione w ten sposób pieniądze stanowiły znaczący wkład do dochodów płynących z posiadanego gospodarstwa rolnego. W jego repertuarze znajduje się niezliczona ilość oberków i polek przejętych po starszym pokoleniu muzykantów.

            Wypadek przy budowie domu, któremu uległ w 1984 roku, spowodował jego długoletnią przerwę w graniu. Uszkodzenie w sposób trwały dwóch palców lewej ręki uniemożliwiło mu należyte dociskanie strun. Pozbył się wówczas skrzypiec i dopiero śpiewaczki z pobliskich Gałek Rusinowskich, mając w pamięci jego doskonałą grę, namówiły go do ponownego sięgnięcia po instrument. Miało to miejsce w 2005 roku i od tego czasu Jan Kmita nie tylko jest obecny podczas wielu wydarzeń skoncentrowanych wokół muzyki wiejskiej, ale w niezwykły sposób zaangażował się w przekaz tradycji muzycznych młodszemu pokoleniu. Prowadzi warsztaty, gra na potańcówkach i bierze udział w wielu innych inicjatywach podejmowanych przez instytucje kultury, stowarzyszenia, fundacje, osoby prywatne itp. Uczy również gry na skrzypcach w swoim domu w Przystałowicach Małych.

 

Wybrane nagrody i wyróżnienia:

- I nagroda dla Jana Kmity w 42. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych (Kazimierz Dolny nad Wisłą, 27 - 29.06.2008 r.)

- I nagroda dla Kapeli Jana Kmity na XIV Festiwalu Folkloru im. Józefa Myszki (Iłża, 20.07.2008 r.)

- „Złote Basy” dla Kapeli Jana Kmity (skład: Jan Kmita: skrzypce, Tadeusz Cieślak: bębenek) w XVI Konkursie Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich „Powiślaki” (Maciejowice, 13 - 14.06.2009 r.)

- „Złote Basy” dla Kapeli Jana Kmity w XVIII Konkursie Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich „Powiślaki” (Maciejowice, 04 - 05.06.2011 r.)

- „Złote Basy” dla Kapeli Jana Kmity (skład: Jan Kmita: skrzypce, Sławomir Lesiak: bębenek) w XIX Konkursie Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich „Powiślaki” (Maciejowice, 09 - 10.06.2012 r.)

- I nagroda dla Kapeli Jana Kmity na 46. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych (Kazimierz Dolny nad Wisłą, 28.06. - 01.07.2012 r.)

- I nagroda dla Jana Kmity w 7 spotkaniach z Folklorem im. Stanisława Stępniaka (Wieniawa, 21.07.2013 r.)

- I nagroda dla Kapeli Jana Kmity (skład: Jan Kmita: skrzypce, Czesław Pańczak: harmonia, Józef Pańczak: baraban) na 49. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych (Kazimierz Dolny nad Wisłą, 28.06.2015 r.)

- Nagroda im. Oskara Kolberga dla Kapeli Jana Kmity (Warszawa, 30.11.2015 r.)

- „Złote Basy” dla Kapeli Jana Kmity w XXIII Konkursie Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich „Powiślaki” (Maciejowice, 04.06.2016 r.)

- Nagroda specjalna dla Kapeli Jana Kmity w 32. Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego w Trzcianie (Rzeszów, 14 - 16.10.2016 r.)

- stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2017 r.)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .