Zamknij

„GARNCARSTWO”

„GARNCARSTWO”

Zapraszamy 30 sierpnia do Muzeum Wsi Radomskiej na rodzinną niedzielę poświęconą garncarstwu jednemu z najstarszych rzemiosł, znanemu w Polsce od ponad tysiąca lat.

Techniką wyrabiania naczyń glinianych zajmowali się głównie mężczyźni, zwani garncarzami. Wykonywali oni z gliny naczynia i przedmioty codziennego użytku. Początkowo tylko ręcznie metodą wałeczków, z czasem w celu usprawnienia pracy wprowadzono  do warsztatów koła garncarskie.  

W najbliższą niedzielę w Spichlerzu z Wilkowa zostanie udostępniona wystawa czasowa  zatytułowana „Życie zaklęte w glinie”. Będzie to okazja do obejrzenia ekspozycji prezentującej ceramikę figuralną ze znanych okolicznych ośrodków garncarskich takich jak Iłża, Rędocin, Mogielnica. Na wystawie zaprezentowano trzy tematy: sakralia, galanteria ceramiczna oraz sceny z życia wsi.

Wystawie towarzyszyć będą warsztaty ceramiczne oraz spotkania z twórcami ludowymi. Swoje prace zaprezentuje Pan Jarosław Rodak z Rędocina. Znany garncarz i ceramik, jeden z nielicznych kontynuatorów tradycji rzemieślniczej i artystycznej ośrodka garncarskiego w Rędocinie. Będzie to doskonała okazja do obejrzenia i zakupu tradycyjnych form takich jak: dzbany, garnki, misy, słoje, dwojaki, konwie i butle charakterystycznych dla tego ośrodka, poszkliwionych, w typowej kolorystyce brązu i zieleni. Pan Jarosław jest rzeźbiarzem wszechstronnym. Chętnie uwiecznia w glinie mieszkańców wsi, tradycyjne zajęcia i rzemiosła, ale także postacie wybitnych Polaków. Wykonuje także drobna galanterię ceramiczną: ptaszki, zwierzątka i skarbonki.

Swoją obecnością zaszczyci nas również Pan Czesław Seweryński z Odrowąża, laureat wielu prestiżowych nagród. Garncarz i ceramik, kontynuator rodzinnych tradycji wywodzących się ze słynnego ośrodka garncarskiego w Rędocinie. Pan Czesław zaprezentuje ceramikę glazurowaną (w kolorze zielonym i brunatnym) oraz zgrzebną biskwitową. Na szczególną uwagę zasługują formy rzeźbiarskie, będące autorskimi wyobrażeniami scen z życia i męki Chrystusa, świętych patronów oraz Madonny. Skromne pod względem wielkości kompozycje charakteryzują się barwną glazurą w odcieniach kremowym, brunatnym oraz zielonym.

Każdy z uczestników warsztatów pozna tradycyjną technikę lepienia  oraz  własnoręcznie wykona kilka form ceramicznych.

Warsztaty rozpoczynamy od godz. 12.00 na Zagrodzie z Alojzowa. Przypominamy o zasadach ostrożności związanych z pandemią, odwiedzających muzeum obowiązuje dezynfekcja rąk oraz zachowanie dystansu.

Bilet wstępu normalnego 14 zł, biletu ulgowego 8 zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .