Zamknij

Festiwal Ziemniaka 2019

Festiwal Ziemniaka 2019

Zapraszamy na Festiwal Ziemniaka do Muzeum Wsi Radomskiej!


Festiwal Ziemniaka odbywa się co roku na terenie Muzeum Wsi Radomskiej. Głównym motywem festiwalu jest zaprezentowanie jak dawniej wyglądały nie tylko prace polowe, ale też przetwórstwo, codzienne zwyczaje, obrzędy związane z wykopkami oraz codzienne życie wsi regionu radomskiego. Podczas wydarzenia zaprezentują się zespoły obrzędowe, rękodzielnicy, koła gospodyń, a rolnicy pokażą pracę przy użyciu dawnych maszyn rolniczych z zasobów Muzeum.
Zapraszamy również na występy kapel ludowych oraz potańcówkę na deskach.
Koła gospodyń przygotują mnóstwo tradycyjnych potraw, jak pierogi, porka, pazibroda, babka ziemniaczana.

W trakcie imprezy w godzinach rozstrzygnięcie konkursu ,,Potrawa regionalna z ziemniaków”. Celem organizowanego przez muzeum konkursu jest ukazanie tradycji kulinarnych regionu radomskiego, budowanie tożsamości kulturowej w oparciu o ciągłość tradycji przekazywaną z pokolenia na pokolenie, wymiana doświadczeń kulinarnych pomiędzy Uczestnikami Konkursu. Przewodniczącym Komisji Konkursowej będzie pan Karol Okrasa, kucharz i dziennikarz kulinarny, gospodarz popularnych programów telewizyjnych. 

Ponadto W tym roku po raz pierwszy będzie można w ramach Festiwalu zobaczyć w pełni funkcjonalną lokomobilę ze zbiorów Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.

Plan festiwalu:

SCENA „POD DĘBEM” godz. 12:00 – 19:00

POTAŃCÓWKA PRZY MUZYCE KAPEL WIEJSKICH:

Kapeli Tomasza Stachury z Długiego oraz Kapeli Pańczaków i Adama Tarnowskiego

ZAGRODA Z JASTRZĘBI godz. 13:30 – 14:30

– KONKURS „POTRAWA REGIONALNA Z ZIEMNIAKÓW” od godz. 13.30
Oceny potraw konkursowych dokona Komisja Konkursowa, której przewodniczącym będzie Karol Okrasa, znany polski kucharz, autor i prezenter telewizyjnych programów o tematyce kulinarnej.

– POKAZ KULINARNY KAROLA OKRASY godz. 15:30 – 17:00 

ZAGRODA Z CHOMENTOWA godz. 12:00 – 18:00

– POKAZ RZEŹBIENIA W DREWNIE W WYKONANIU TWÓRCY LUDOWEGO Jacka Pożyczki

 

ZAGRODA Z ALOJZOWA  godz. 12:00 – 18:00

– WYSTAWA MASZYN I NARZĘDZI ROLNICZYCH DO CZYSZCZENIA NASION ZBÓŻ 

– WARSZTATY Z UŻYCIEM MASZYN I URZĄDZEŃ RĘCZNYCH DO MŁOCKI I CZYSZCZENIA ZIARNA

 

MŁYN Z ZAJĄCZKOWA  godz. 12:00 – 18:00

– POKAZ PRACY URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W MŁYNIE

Pokazy odbędą się o godz.: 13:00, 15:00 i 17:00.

– POKAZ CIESIELSKI

– PLENER MALARSKI

MUZEALNE POLA godz. 12:00 – 18:00

PIECZENIE ZIEMNIAKÓW W POPIELE

– POKAZ BRONOWANIA Pole od strony zagrody z Chomentowa

– POKAZ ORKI Pole od strony kuźni z Trębowca

– POKAZ KOPANIA ZIEMNIAKÓW Pole od strony zagrody z Alojzowa 

ZAGRODA Z SOLCA godz. 12:00 – 18:00
– POKAZ OBRÓBKI KASZY W TATARCZAKU

KUŹNIA Z TRĘBOWCA godz. 12:00 – 18:00
– POKAZ PRACY WIKLINIARZA W WYKONANIU MARIANA KOSTKA

 ZAGRODA Z BARTODZIEJ godz. 12:00 – 18:00
– WARSZTATY RZEŹBIENIA DLA DZIECI PROWADZONE PRZEZ RZEŹBIARZA ADAMA SOBIENIA

 

Ponadto:

– Prezentacja lokomibili ze zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

– KIERMASZ TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ I RĘKODZIEŁA

 

Festiwal Ziemniaka  został dofinansowany z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Patron Honorowy

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .