Zamknij

FERIE W SKANSENIE

FERIE W SKANSENIE

Zima w pełni, ale pogoda nas nie rozpieszcza… raz sypie śnieg, raz topnieje. Mróz na zmianę ścina i odpuszcza… Ale my nie odpuszczamy – przygotowaliśmy dla Was ciekawą ofertę na zbliżające się wielkimi krokami FERIE! Do Muzeum Wsi Radomskiej zapraszamy wszystkich, którzy chcą spędzić wolny czas z różnymi formami sztuki ludowej.

Przygotowaliśmy dla Was:

  1. warsztaty tworzenia kwiatów z bibuły

W tradycji ludowej kwiatowe dekoracje z bibuły przygotowywane były na najważniejsze uroczystości rodzinne oraz doroczne święta. Proste kwiaty potrafiła zrobić każda dziewczyna i kobieta. Dziś chcemy zachęcić każdego z Was do spróbowania swoich sił w plastyce dekoracyjnej!

Na warsztatach w Muzeum Wsi Radomskiej każdy z uczestników będzie miał okazję wykonać samodzielnie 4 rodzaje kwiatów z bibuły: krokusa, mak, orlika i różę. Z pomocą edukatorów pozna techniki niezbędne w plastyce dekoracyjnej.

czas trwania: ok. 2 godz.

wiek uczestników: od 6. roku życia

 

Koszt udziału w warsztatach:

dzieci do lat 7 – 10 zł/os.

pozostali uczestnicy – 14 zł/os.

opłata za parking – 5 zł

 

  1. warsztaty z wycinanką ludową

Jest jedną z najbardziej oryginalnych dziedzin sztuk plastycznych. Największą popularność przeżywała na przełomie XIX i XX w. Jako sztuka zdobienia wnętrz domów była powszechna tyko w naszym kraju.

Jeśli chcecie poznać podstawy tej dziedziny sztuki ludowej, zapraszamy Was na warsztaty do Muzeum Wsi Radomskiej. Podczas zajęć, każdy z uczestników, pod okiem edukatora wykona kilka wycinanek z kolorowego papieru.

czas trwania: ok. 2 godz.

wiek uczestników: od 6. roku życia

 

Koszt udziału w warsztatach:

dzieci do lat 7 – 10 zł/os.

pozostali uczestnicy – 14 zł/os.

opłata za parking – 5 zł

 

  1. warsztaty ceramiczne

Wykonywanie naczyń z gliny to jedno z najstarszych rzemiosł. W regionie radomskim istniało kilka ważnych ośrodków garncarskich, zlokalizowanych w Iłży, Rędocinie, Głowaczowie i Mogielnicy. Praktykowano w nich dwie podstawowe techniki garncarskie – lepienie i toczenie na kole. Uczestnicząc w warsztatach z ceramiki w Muzeum Wsi Radomskiej, poznacie tą pierwszą – pod okiem edukatora ulepicie proste naczynie z gliny wzorowane na tradycyjnych formach. Będziecie mogli je wysuszyć, lub pozostawić do wypalenia.

czas trwania: ok. 2 godz.

wiek uczestników: od 7. roku życia

 

Koszt udziału w warsztatach:

dzieci do lat 7 – 10 zł/os.

pozostali uczestnicy – 14 zł/os.

opłata za parking – 5 zł

 

  1. warsztaty z tkactwa

Tkactwo wiejskie było najczęściej zajęciem sezonowym uprawnianym głównie przez kobiety. Umiejętności przekazywano z pokolenia na pokolenie. Prawie w każdym domu znajdowało się krosno, na którym wytwarzano tkaniny, wykorzystywane później do szycia ubrań i materiałów dekoracyjnych.

Podczas warsztatów w skansenie każdy z uczestników będzie miał szansę wykonać niewielki gobelin. Praca zrobiona zostanie na ramce tkackiej, z wykorzystaniem ściegu płaskiego.

czas trwania: ok. 3 godz.

wiek uczestników: od 6. roku życia

 

Koszt udziału w warsztatach:

dzieci do lat 7 – 10 zł/os.

pozostali uczestnicy – 14 zł/os.

opłata za parking – 5 zł

 

Nasza oferta skierowana jest do grup zorganizowanych, jak i mniejszych grup rodzinnych.

Po każdych warsztatach odbędzie się zwiedzanie muzeum z przewodnikiem.

 

Konieczna jest wcześniejsza telefoniczna rezerwacja terminu: tel. (48) 332 92 81

Istnieje również możliwość rezerwacji terminu ogniska i kuligu (oczywiście w zależności od pogody).

 

Realizacja warsztatów: pracownicy Działu Oświatowego – edukatorzy muzealni

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .