Zamknij

Ferie 2019

Ferie 2019

Zapraszamy na tegoroczne ferie zimowe do Muzeum Wsi Radomskiej. Proponujemy skorzystanie z pakietu edukacyjnego, a gdy śniegu będzie nieco więcej również z możliwości zrobienia kuligu:

- Lekcja muzealna (do wyboru), to nietypowe spotkanie z historią i zwyczajami wsi w formie warsztatowej - oferta skierowana do grup min. 10 os.
- Zwiedzanie muzeum wraz z przewodnikiem, który może zdradzić Wam sekrety, jakie kryją w sobie  eksponaty muzealne.
- Kuligi - gdy sprzyjają warunki można też zaplanować kulig dla swojej grupy minimum 10 os. To wspaniała atrakcja zarówno dla dzieci jak również dla osób dorosłych.

Proponowane tematy lekcji muzealnych: 
„Wycinanka ludowa” – 28.01., 31.01., 04.02.
„Gałganiane zabawki” – 29.01., 05.02., 07.02.
„Od ziarenka do bochenka” – 30.01., 06.02., 08.02.

Do 02.02.2019 r. można oglądać ekspozycje czasowe pt. "Boże Narodzenie
w Radomskim".

Koszt lekcji muzealnych: 
9 zł/os. – dzieci do 7 roku życia
12 zł/os. – powyżej 7 roku życia
5 zł – bilet parkingowy 
W celu zamówienia pakietu edukacyjnego lub lekcji muzealnej należy dokonać rezerwacji on-line na stronie https://www.muzeum-radom.pl/edukacja/lekcje-muzealne lub skontaktować się telefonicznie z Działem Oświatowym MWR: 
tel. (48) 332 92 81 (wew. 39).

Koszt kuligów:
6 zł/os. - dzieci i młodzież szkół podstawowych
16 zł/os. - młodzież licealna
24 zł/os. - osoby dorosłe

Podana cena obejmuje:

  • kulig
  • ognisko
  • warnik z gorącą wodą

Prowiant na ognisko należy zapewnić sobie we własnym zakresie.

Czas trwania kuligu wraz z ogniskiem - 1,5 godziny.

Rezerwacje terminu na kulig można dokonać pod numerem telefonu: (48) 332 92 81 (wew. 24).

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .