Zamknij

„Dni Kolbergowskie w obiektywie Andrzeja Ślufarskiego” wystawa plenerowa

„Dni Kolbergowskie w obiektywie Andrzeja Ślufarskiego” wystawa plenerowa

Święto ludowe w obiektywie Pana Andrzeja

„Dni Kolbergowskie w obiektywie Andrzeja Ślufarskiego” wystawa plenerowa - wernisaż 01.06.2024 r. godz. 15.00

Na wystawie prezentowane będą fotografie pochodzące z lat 70. I 80. XX w. Zaprezentowane zostaną fotografie przedstawiające jury, korowody, kapele ludowe, muzykantów, zdjęcia ze sceny oraz to co się działo wokół sceny, występy młodego pokolenia oraz publiczność.

Dni Kolbergowskie przegląd kapel i śpiewaków ludowych organizowany od 1960 r. Zależnie od podziału administracyjnego był: Wojewódzkim Przeglądem Folkloru (woj. kieleckie), Regionalnym Przeglądem Folkloru (woj. radomskie) czy Mazowieckim Przeglądem Folkloru. Był 2 lub 3-dniowym świętem ludowym, któremu towarzyszyły barwne korowody ulicami miasta, sesje popularnonaukowe, wystawy, kiermasze, rewie mody ludowej, zawody sportowe czy rajdy pieszo-rowerowe. Zawsze towarzyszyła im zabawa ludowa i tak jest do dziś. Dni Kolbergowskie stały się impulsem do powstania Przysuskiego Towarzystwa Kulturalnego im. Oskara Kolberga w 1961 r. oraz otwarcia Muzeum im. Oskara Kolberga w 1974 r. W ponad 60-letniej historii przeglądu, tylko raz odbyły się poza Przysuchą. W 1966 r. przeprowadzono go w Skrzynnie, z okazji 900-lecia istnienia miejscowości. W 1984 r. Dniom Kolbergowskim towarzyszył plener rzeźbiarski, a rzeźby przekazane miastu zdobiły ulicę Radomską do połowy lat 90. Od 2000 r. odbywają się w ramach Dni Przysuchy i ograniczają się do jednego dnia. Prezentowane fotografie pochodzą z lat 70. i 80. XX wieku.

Andrzej Ślufarski zajmuje się fotografią od 1968 r. Jako instruktor koła fotograficznego pracował w przysuskim Domu Kultury w latach: 1975 - 1994. Tam też organizował wystawy indywidualne w cyklach: „Dziecko”, „Kuźnia”, „Pies i Koń”, „Wieś”, przypadające na lata: 1976-1979. Brał udział w Wojewódzkich Przeglądach Fotografii Amatorskiej organizowanych przez WDK w Radomiu.

„Dni Kolbergowskie w obiektywie Andrzeja Ślufarskiego” wystawa plenerowa czynna od 01.06.2024 r. do 31.08.2024 r.

Wstęp: 1 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .