Zamknij

Diecezjalne Dni Młodych

Diecezjalne Dni Młodych

Już niedługo rozpoczynają się Diecezjalne Dni Młodych w Muzeum Wsi Radomskiej, dni pełne radości i Ducha!

● MODLITWA ● KONCERTY ● WARSZTATY ●

Zapraszamy na pierwsze w historii Diecezjalne Dni Młodych!

Odbędą się one w dniach 14-16 czerwca w Muzeum Wsi Radomskiej.

 

Diecezjalne Dni Młodych odbędą się rozpoczną się w piątek po południu, a zakończą otwartym festynem rodzinnym w niedzielne popołudnie.

DDM to wydarzenie historyczne. W Muzeum Wsi Radomskiej spotkają się na cały weekend młodzi z całej diecezji radomskiej. Będzie to nie tylko czas wspólnej modlitwy i duchowego wzrostu, ale przede wszystkim czas młodzieńczej jedności i radości. To także okazja, aby wyrazić naszą wdzięczność Panu Bogu za tegoroczne Światowe Dni Młodzieży. DDM będą namiastką tego, co przeżywaliśmy w Panamie – osobiście i w duchowej łączności z młodymi z całego świata.

Podczas DDM będziemy wspólnie modlić się oraz spotkamy się z fantastycznymi gośćmi. Będzie można wziąć udział w warsztatach i ciekawych konferencjach. Z koncertami pojawią się u nas Jak Najbardziej, Good God, Łukasz „Wieczny” Wieczorek, Full Power Spirit i TAU. W niedzielę DDM zakończymy wielkim rodzinnym festynem i koncertem ARKI NOEGO.

W sobotnim planie przed i po południu znajdą się obszerne bloki warsztatowe o bardzo szerokiej tematyce. Każdy uczestnik będzie mógł zdecydować, na które spotkanie się wybierze. Są to warsztaty specjalistyczne z różnych dziedzin: od fotografii i śpiewu przez komunikację i budowanie wizerunku po kurs samoobrony czy pierwszej pomocy. Do wyboru jest kilkanaście grup warsztatowych. Są one opisane w zakładce WARSZTATY.

W czasie DDM nocujemy w namiotach w Muzeum Wsi Radomskiej. Organizatorzy zapewniają pełne wyżywienie i opiekę medyczną.

W DDM mogą wziąć udział osoby w wieku 14-25 lat. Osoby powyżej tej granicy wieku biorą udział w Diecezjalnych Dniach Młodych tylko na wyraźną prośbę swojego duszpasterza. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w DDM za zgodą rodziców.

Zapisy prowadzą księża w parafiach. Osoby chętne zgłaszają się do swojego księdza, a on przekazuje zgłoszenia do duszpasterza Centrum, do którego przynależy parafia. Duszpasterz Centrum rejestruje uczestników w systemie na naszej stronie https://mlodziradom.pl/diecezjalne-dni-mlodych/

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .