Zamknij

Ceramika Restituta w Muzeum Wsi Radomskiej

Ceramika Restituta w Muzeum Wsi Radomskiej

Na wystawie Ceramika Restituta w Muzeum Wsi Radomskiej będzie można zapoznać się z twórczością Radosława Koniarza z Mirca i Tomasza Skiby z Iłży - dwóch twórców, którzy w swych pracach nawiązują do tradycyjnej Ceramiki Iłżeckiej. Wernisaż wystawy odbędzie się w Niedzielę Palmową, 24 marca br. w Kurniku z Konar o godz. 11.30!

Ceramika iłżecka funkcjonowała od średniowiecza. Bardzo obfite pokłady dobrej jakościowo gliny, które występują w okolicach Iłży, spowodowały, że miasteczko to stało się jednym z najstarszych ośrodków garncarskich w Polsce. Iłżeckie naczynia ceramiczne w swym szczytowym okresie rozkwitu były znane w całym kraju a nawet eksportowane do za granicę.

Wraz z rewolucją przemysłową naczynia gliniane przestały mieć znaczenie, gdyż wypierały je produkty wykonywane z metalu i szkła. Ceramicy iłżeccy zajęli się więc ceramiką figuralną, nawiązującą do ludowych wierzeń, legend a także życia codziennego. Najwybitniejszymi iłżeckimi ceramikami przełomu XIX i XX wieku byli: Stanisław Pastuszkiewicz, Franciszek Godzisz, Józef Godzisz, Stanisław Kosiarski, Piotr Księżki, Konstanty Ciepielewski, Wincenty Kitowski, Stanisław Luba oraz Jadwiga Kosiarska. Wraz ze śmiercią Jadwigi Kosiarskiej - ostatniej ceramiczki iłżeckiej, ceramika zniknęła w 1992 r. Przez blisko 30 lat wydawało się, że już nic nie jest w stanie przywrócić dawnego rzemiosła, z którego przez setki lat słynęła Iłża. Przełomowym dla wskrzeszenia tradycji ceramicznych był rok 2020, kiedy to Radosław Koniarz z Mirca rozpoczął swoją przygodę z gliną. W 2022 r., dołączył do niego Tomasz Skiba z Iłży i tak nastąpiła restytucja ceramiki iłżeckiej.

Radosław Koniarz, ur. 1967, zamieszkały w Mircu

Należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie. Ceramikę ludową kręgu ceramiki iłżeckiej tworzy od 2020 r.  starając się zachować dawny  styl i wzornictwo. Największą satysfakcję znajduje w tworzeniu ceramicznych  kapliczek, świątków i ptaków.

Jest samoukiem. Ciągle eksperymentuje i udoskonala swoje umiejętności techniczne i artystyczne.  Zdobywa nagrody główne i wyróżnienia w konkursach dla twórców ludowych. W 2023 roku był stypendystą Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Tomasz Skiba, ur. 1987, zamieszkały w Iłży.

Pierwszy kontakt z gliną miał już w przedszkolu, gdzie pod okiem iłżeckiej ceramiczki Jadwigi Kosiarskiej (zmarłej w 1992 r.) dzieci zdobywały umiejętności plastyczno-manualne. Po blisko 30 latach chcąc urozmaicić czas wolny swojemu synowi, nawiązał kontakt z Rosławem Koniarzem i tak zaczęło się tworzenie form nawiązujących do tradycyjnej ceramiki iłżeckiej.

W jego pracy przeważają głównie świątki, tradycyjne kropielniczki zdobione motywami kwiatowymi kapliczki oraz postacie z polskich bajek i legend. Specjalne miejsce w jego twórczości zajmuje postać Pana Twardowskiego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .