Zamknij

Boże Ciało

Boże Ciało

Zawdy bywało, że w Boże Ciało, muso być wianki, i z macierzanki

To jedno z najważniejszych i najbardziej uroczystych świąt w liturgii kościoła rzymskokatolickiego. Ustanowił je w 1264 roku papież Urban IV, ogłaszając ten dzień Świętem Eucharystii. W Polsce pierwsze wzmianki o tym święcie pochodzą z 1347 roku, ale powszechnie zaczęto celebrować je znacznie później, bo w połowie XVI wieku. Obchodzi się je zawsze w czwartek, jedenaście dni po Zielonych Świątkach. Choć święto jest dobrze utrwalone w kalendarzu liturgicznym, to jednak trochę odstaje od tradycyjnego, wynikającego z rolniczego rytmu, cyklu obrzędowego. Jego termin przypada bowiem między Zielonymi Świętami a dniem św. Jana, czyli letnim przesileniem słońca, które jest sygnałem końca wiosennych wiejskich przygotowań. Święta tego nie uzasadnia więc przyroda, lecz wyznanie katolickie.

Uroczystość przebiega przede wszystkim w sposób wskazany przez Kościół, ale polska tradycja przystosowała je do dawnych wymagań pewnymi widowiskowymi elementami. Może stanowić jeden z wielu przykładów na to, jak treści niesione przez liturgię kościoła, które nie trafiały do chłopskiej mentalności, były uzupełniane i modyfikowane przez treści co prawda dla tej liturgii obce, ale były za to ważne i pożądane w kulturze ludowej. Włączenie m.in. roślinnych rekwizytów nadawało temu świętu nowy, odmienny do liturgicznego sens – stawało się kolejnym świętem urodzaju, ochrony pól i domów przed wszelakim nieszczęściem.        

Najważniejszym rytuałem Bożego Ciała jest do dziś procesja wiernych, która wraz z celebrującym księdzem obchodzi ze śpiewem cztery specjalnie na tę okazję wybudowane na wolnym powietrzu ołtarze. Przy każdym z nich  czytana jest Ewangelia, a wiernych błogosławi się Przenajświętszym Sakramentem. Dla mieszkańców tradycyjnej wsi niezbędnym uzupełnieniem liturgii było święcenie wianków – korzystali oni z wszelkiej okazji, by zapewnić sobie przychylność zaświatów, używając do tego znanych sobie rekwizytów, w których moc głęboko wierzyli.

Zbieraniem roślin oraz wiciem zajmowały się głownie kobiety. Zbierały zioła, letnie kwiaty, plotły z nich małe – wielkości dłoni – wianuszki, które związywały najczęściej czerwoną tasiemką lub wstążeczką. Mimo iż nie było wymogu, ile ich przygotować, to zwyczajowo przyjęło się, że musi to być liczba nieparzysta (3, 5, 7, 9): musi być nie do pary, inaczej byłoby nieszczęście. Skład wianków jest zróżnicowany – zależy od tradycji danego regionu, grupy etnicznej oraz roślin, które tam występują. Jednak niektóre zioła powtarzają się w wielu regionach – można powiedzieć, że tworzą one bazę wianka. Są to na przykład: rozchodnik, zwany też grzmotnikiem, macierzanka, rumianek, mięta, pokrzywa. O tym, jak popularna była macierzanka, świadczy choćby wierszyk zanotowany na Mazowszu:

Zawdy bywało,

Że w Boże Ciało

Muso być wianki

I z macierzanki

Uplecione wianki zanoszono do kościoła i zostawiano je tam na całą oktawę Bożego Ciała – kościelny wieszał je na drążkach przy ołtarzu – w ten sposób chłonęły świętość i nabierały apotropeicznej mocy. Po ośmiu dniach ludzie zabierali swoje wianki i po powrocie z kościoła wieszali je głownie na zewnątrz domu – przy drzwiach wejściowych, nad oknem, czasem w izbie lub w pobliżu wrót do obory czy stajni – wszystko po to, by poświęcone ziele chroniło przed wszelkim nieszczęściem i sprowadzało szczególne łaski. Można się też spotkać z informacjami, że wianki zakopywano w rogach obsianych zbożem pół, co miało je zabezpieczać od gradu. Czasem dołączano do nich spisaną na zwitku papieru „ewangelię”.

Lud polski poświęconym wiankom przypisywał cudowne właściwości. Wierzono powszechnie, że zawieszone w zagrodzie chronią od grzmotów, piorunów i gradobicia. Groźne chmury burzowe miał również rozpędzać dym ze spalanych wianków – okadzano nimi zagrodę przed nadchodzącą burzą lub po prostu sypano zioła na ogień w trakcie. Ich cudowne właściwości wykorzystywano również w wielu dziedzinach życia gospodarskiego: podkładano je pod pierwszą zasianą skibę, zatykano w zagony lnu, konopi, kapusty, grochu, kładziono pod podwaliny nowobudowanego domu. Okadzano nimi krowy, aby zabezpieczyć je przed czarownicami kradnącymi mleko.

Wianki służyły też do celów leczniczych. W wielu okolicach wierzono, że uśmierzą wszelkie bóle, wyleczą i zapobiegną chorobom – zarówno u ludzi, jak i u zwierząt. Stosowano je globalnie – niezależnie od tego, z jakich uwite były roślin. Ważniejsze od składu było to, że poświęcił je kapłan, że miały kontakt z sacrum. Najczęściej używano ich przy przelęknięciu się dzieci, chorobach związanych z gardłem, uzębieniem, różnymi urazami – okadzano nimi chorego człowieka lub zwierzę, sporządzano napary, wywary, przygotowywano kąpiele i okłady. Panowało przeświadczenie, że jeżeli do przyszłorocznego Bożego Ciała wianki nie zostaną zużyte, to tak jak wszystkie poświęcone przedmioty, należy je spalić – nie wolno ich było wyrzucić, bo byłby to grzech.

Do celów gospodarczych wykorzystywano też gałęzie – głównie brzozowe – którymi były przybrane ołtarze. Lud stosował je głównie w celach ochronnych – zatykano je na polach i zagonach, pod strzechy, przy oknach aby stanowiły zabezpieczenie przed piorunami, gradobiciem, pożarem, szkodnikami. Miały też powodować obfite plony.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .