Zamknij

Bombka w dobrym celu!

Bombka w dobrym celu!

Czekamy cały rok by wesprzeć akcje charytatywną współorganizowaną przez Prezydenta Miasta Radomia oraz Caritas Diecezji Radomskiej.

W tym roku jakże trudnym dla nas wszystkich nie możemy gromadzić się by malować ozdoby wspólnie oraz by przeprowadzić ich licytację. Dlatego działamy w domowym zaciszu  i z tym większym entuzjazmem i radością przekazujemy przepięknie ozdobioną bombkę wykonaną przez naszą koleżankę Klementynę Kozyrę. Ozdoba Jest śliczna i jedyna w swoim rodzaju!

Liczymy na państwa hojność, bo cel jest bardzo ważny.

Bombkę Muzeum Wsi Radomskiej, będziecie mogli wylicytować już w najbliższą sobotę 19 grudnia podczas charytatywnej licytacji bombek! Która co roku odbywała się w holu Urzędu Miejskiego, jednak w tym roku, ze względu na obostrzenia, licytacja odbędzie się na profilu https://www.facebook.com/RadomCity/

 Zasady licytacji:

Dochód zebrany podczas licytacji zostanie w całości przekazany na rzecz Natalki Anioł, małej radomianki, którą dotknęło czterokończynowe porażenie dziecięce. Natalce potrzebne są fundusze, przede wszystkim na pionizator (koszt to ok. 10-12 tys. zł) oraz rehabilitację. Pomóż dzielnej dziewczynce i wylicytuj bombkę!

Zasady udziału w licytacji są następujące:

  1. Licytacja trwa od 18 grudnia 2020 r., od godz. 13.00 do 20 grudnia 2020 r., do godz. 20:00 (uwaga: od ostatniej oferty musi upłynąć min. 30 minut, tj. oferta złożona np. o 19:55 przedłuża licytację do 20:25).
  2. Swoje oferty należy wpisywać w komentarzach pod postem danej bombki. Licytację każdej bombki zaczynamy od 50 zł. Każdorazowa oferta musi być wyższa od poprzedniej o minimum 50 złotych.
  3. Zwycięzca licytacji (po potwierdzeniu wygranej przez organizatora) dokonuje wpłaty darowizny na rachunek Caritas Diecezji Radomskiej: 45 1240 3259 1111 0000 2989 1757 tytułem: „Malowanie Bombek dla Natalki” (prosimy nie dopisywać żadnych dodatkowych informacji).
  4. Bombki będzie można odebrać w siedzibie RKŚTiG Łaźnia przy ul. Żeromskiego 56, w dniach 22-23 grudnia oraz 28-30 grudnia, w godzinach 10.00-18.00.

Poniżej dla zachęty fotografie ilustrujące powstawanie ozdoby oraz prezentacja jej urody ;)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .