Zamknij

„25 lat współpracy Muzeum Wsi Radomskiej z Samorządem Województwa Mazowieckiego” – na plenerowej wystawie

„25 lat współpracy Muzeum Wsi Radomskiej z Samorządem Województwa Mazowieckiego”  – na plenerowej wystawie

„25 lat współpracy Muzeum Wsi Radomskiej z Samorządem Województwa Mazowieckiego” – wystawa obrazująca to, w jaki sposób zmieniało się i rozwijało Muzeum Wsi Radomskiej jest dostępna dla zwiedzających. Otwarcie nastąpiło podczas Święta Plonów, 3 września. Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością na wielu płaszczyznach!

Historia, radomskie dziedzictwo, tradycja, wypoczynek, nagrody, produkcje filmowe, edukacja – to najważniejsze dziedziny działalności Muzeum Wsi Radomskiej, które zostały zaprezentowane na poszczególnych planszach plenerowej wystawy „25 lat współpracy Muzeum Wsi Radomskiej z Samorządem Województwa Mazowieckiego”. Ekspozycja prezentuje rozwój muzeum na przestrzeni ostatnich 25 lat. Pokazuje różne oblicza realizowanych zadań, przedsięwzięć i podejmowanych wyzwań.

Każdego roku Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznacza środki na inwestycje i niezbędne zakupy w instytucjach kultury. W efekcie tych działań również radomski Skansen staje się coraz nowocześniejszy i bardziej atrakcyjny dla odbiorców. Na przestrzeni 25 lat w instytucji tej dokonały się niezbędne remonty, rozbudowa istniejących obiektów, a oferta kulturalna i edukacyjna jest bogatsza i bardziej atrakcyjna dla zwiedzających. Dzięki finansowemu wsparciu możliwa jest organizacja wielu stałych, ale też nowych wydarzeń, eventów, imprez plenerowych, uroczystości, festynów, które przyciągają tłumy zainteresowanych z całego Mazowsza.

Na wystawie „25 lat współpracy Muzeum Wsi Radomskiej z Samorządem Województwa Mazowieckiego” znalazły się zatem fotografie obrazujące inwestycje, imprezy plenerowe, wystawy, działalność edukacyjną i inne projekty dotowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. W ciągu 25 lat dofinansowanie wyniosło ponad 100 mln zł. Na planszach podzielonych tematycznie prezentowany jest rozkwit działalności muzeum, jaki nastąpił w trakcie współpracy z  Samorządem Województwa Mazowieckiego. Prezentowane są odnowione zabytki, zmieniający się krajobraz, organizowane festyny i imprezy plenerowe, działalność edukacja, prowadzone i zrealizowane inwestycje, ale też to, w jaki sposób muzeum ocala od zapomnienia kulturę ludową, całe bogactwo i dziedzictwo kulturowe polskiej wsi. Na planszach zobaczyć można pracowników, którzy na co dzień dbają o radomski Skansen. Zmieniające się Muzeum, ale też coraz bogatsza oferta turystyczna, kulturalna i edukacyjna to zasługa zatrudnionych osób. Kadrę stanowią najlepsi muzealnicy, etnografowie, naukowcy i specjaliści w wielu dziedzinach. To dzięki ich zaangażowaniu, pracy i pasji miejsce to, tak ważne na mapie kulturalnej Radomia i regionu zyskuje rangę i uznanie.

Wystawa prezentowana jest na muzealnych ogrodzeniach od ulicy Szydłowieckiej i Stawowej.

Niebawem zobaczą ją także mieszkańcy Przysuchy i okolic.

Ekspozycja w formie mobilnych planszy stanie przed Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze. Wystawa na wolnym powietrzu pozwala bowiem dotrzeć do widza w każdym miejscu i o każdej porze.

Uroczysty wernisaż zaplanowano 16 września.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .