Zamknij

11 i 12 listopada 2018 r. Muzeum zamknięte

11 i 12 listopada 2018 r. Muzeum zamknięte

W dniach 11 i 12 listopada 2018 r. Muzeum zamknięte dla zwiedzających

Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej informuje, że zgodnie z „Regulaminem dla zwiedzających Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu” (Zarządzenie Nr 33/2017 Dyrektora Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu z dnia 28 czerwca 2017 r.) oraz Zarządzeniem NR 33/2018 Dyrektora Muzeum Wsi Radomskiej z dnia 8 listopada 2018 roku (Na podstawie § 9 ust. 1 i ust. 2 pkt. 5 Statutu Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu przyjętego Uchwałą Nr 19/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2013 r. oraz ustawy z dnia 7 listopada 2018 r.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2117 o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej PolskiEJ) Muzeum Wsi Radomskiej i Muzeum im. Oskara Kolberga są nieczynne dla zwiedzających dnia 11 i 12 listopada 2018 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020