Zamknij

Wyjątkowy koncert

Wyjątkowy koncert

Niezapomniany koncert i wyjątkowy album: Emanuel Bączkowski upamiętnia Stefana Wrocławskiego

Wczesnym popołudniem 7 lipca br. w kościele p.w. Św. Doroty z Wolanowa, na terenie Muzeum Wsi Radomskiej, odbył się wyjątkowy koncert, który na zawsze wpisze się w muzyczną historię tego regionu. Dr Emanuel Bączkowski, wybitny organista i interpretator dzieł Stefana Wrocławskiego, zaprezentował kompozycje tegoż mistrza.

Dla dr. Bączkowskiego był to niezwykle ważny dzień, ponieważ tego samego dnia Minister Bożena Żelazowska wręczyła mu Brązowy Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W uznaniu jego zasług dla kultury polskiej oraz oddania dla dziedzictwa muzycznego, dr Bączkowski opracował 53 preludia Stefana Wrocławskiego, które znalazły się na dwupłytowym albumie. Nagranie zostało zrealizowane w radomskiej katedrze, gdzie przez 46 lat Stefan Wrocławski komponował i grał na organach.

Stefan Wrocławski, niezwykle ceniony kompozytor i organista, pozostawił po sobie nie tylko bogaty dorobek muzyczny, ale także wzorzec pracy artystycznej i dydaktycznej. Jego wkład w kulturę radomską i szerzej, w muzykę polską, jest nieoceniony. Organista ten, przez lata związany z Diecezją Sandomierską, szczególnie wyróżniał się jako pedagog, dyrygent chóru Cecyliańskiego oraz kompozytor.

W tym roku przypada 110. rocznica wybudowania organów w Kościele Mariackim, obecnej Katedrze w Radomiu. Projekt koncertowy oraz wydanie albumu z preludiami organowymi Stefana Wrocławskiego są hołdem dla tego wybitnego artysty i jego nieprzeciętnego dorobku. Realizacja projektu odbyła się dzięki wsparciu stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, co dodatkowo podkreśla rangę i znaczenie przedsięwzięcia.

Dr Emanuel Bączkowski, który sam przez lata studiował i interpretował twórczość Stefana Wrocławskiego, nie tylko upamiętnił dzieło mistrza, ale także otworzył nową przestrzeń do odkrywania i doceniania polskiej muzyki organowej. Jego wkład w dziedzictwo kulturowe regionu Radomia jest nieoceniony, a koncertowy wieczór z udziałem publiczności Muzeum Wsi Radomskiej na zawsze pozostanie w pamięci jako wyjątkowe wydarzenie artystyczne i emocjonalne.

Projekt zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w tym wyjątkowym wydarzeniu, dzieląc się z nami pasją do muzyki i kultury!

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .