Zamknij

Na przekór Żydowi. Kapliczka przydrożna ze zbiegu ulic Kwiatkowskiego i Białej w Radomiu

Na przekór Żydowi. Kapliczka przydrożna ze zbiegu ulic Kwiatkowskiego i Białej w Radomiu

Jesienią 2015 r., staraniem wspólnoty parafialnej Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu, odnowiona została przydrożna kapliczka ze zbiegu ulic W. Kwiatkowskiego i Białej na Glinicach.

Jesienią 2015 r., staraniem wspólnoty parafialnej Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu, odnowiona została przydrożna kapliczka ze zbiegu ulic W. Kwiatkowskiego i Białej na Glinicach. W uroczystości poświęcenia wyremontowanej kapliczki wzięły udział m.in. dwie córki fundatorów tego obiektu. Rozmowa z nimi pozwoliła na zanotowanie ciekawej, dość nietypowej a przede wszystkim nieznanej dotąd historii powstania tego przydrożnego obiektu sakralnego.

Kapliczka stanowiąca przedmiot niniejszego opracowania jest niezwykle urokliwym obiektem przydrożnej architektury i pomnikiem pobożności jej fundatorów[i], ale także świadectwem historii i zabytkiem[ii], wpisanym do rejestru WKZ pod Nr 85/B/94 i datą 7.02.1994 r.[iii]

Kapliczka ta usytuowana jest w północno-wschodnim narożu skrzyżowania ulic W. Kwiatkowskiego i Białej i ukształtowana w formie czworobocznego obelisku zwieńczonego krzyżem. Posadowiona jest na planie kwadratu o boku długości 1,3 m. Składa się z prostopadłościennych: bazy i cokołu o ściętych narożach, oddzielonych od siebie poziomo płaskim gzymsem (również ze ściętymi narożami). Baza kapliczki posiada we wszystkich czterech ścianach płytkie nisze. W trzech z nich – tych widocznych z ulicy – znajdują się ryte inskrypcje, kryjące bogactwo religijnej treści[iv]:

z lewej:

MATKO·BOSKA

NIEPOKALANIE

POCZĘTA·MÓDL

SIĘ·ZA·NAMI

KTÓRZY·SIĘ·DO

CIEBIE·UCIEKAMY

od frontu:

KŁANIAMY·CI·SIĘ·PANIE

JEZU·CHRYSTE·I·BŁOGO

SŁAWIMY·TOBIE·ŻEŚ

PRZEZ·KRZYŻ·I·MĘKE·TWO

JĄ·ODKUPIŁ·ŚWIAT·KTÓRYŚ

CIERPIAŁ·ZA·NAS·RANY

SIĘ·NAD·NAM

z prawej:

FIGURE·TĄ·WYSTAWILI

NA·HWAŁĘ·BOŻĄ

MIHAŁ·I·TEOFILA

MAŁŻONKOWIE

MĄKOSY

W·MIESIĄCU·MAJU

1930 ROKUI[v]

Cokół główny kapliczki posiada w tylnej i dwóch bocznych ścianach niewielkie, prostokątne, półkoliście zamknięte płyciny. Od frontu zaś znajduje się głęboka, przeszklona wnęka o identycznym kształcie. W środku wnęki, na niewielkim podwyższeniu, znajduje się współczesna figurka Najświętszej Maryi Panny, w klasycznej ikonografii – ukazująca Ją jako Pannę Niepokalaną z wyciągniętymi w geście zaproszenia rękami, stojącą na ziemskim globie i depczącą głowę węża. U stóp Maryi znajdują się kwiaty. Kapliczkę wieńczy betonowy krucyfiks z drewnianą, dębową inkrustacją i metalową podobizną Chrystusa Ukrzyżowanego. We frontowej ścianie bazy znajdują się dwa metalowe uchwyty na flakony lub donice z kwiatami. W prawym dolnym narożu lewej bocznej ściany cokołu przymocowana jest tabliczka z tworzywa sztucznego z wygrawerowanym napisem:

RENOWACJĘ KAPLICZKI WYKONANO

Z FUNDUSZY PRYWATNYCH

JADWIGI I MARIUSZA FOGLÓW

ORAZ PARAFIAN

WYKONAWCA: TOMASZ GAWELEK

WRZESIEŃ 2015 ROKU

Kapliczka ta posiada wyokość 4,5 m. Wykonana jest z betonu, otynkowana i pomalowana na jasnobeżowy kolor z detalem uwydatnionym nieco ciemniejszym odcieniem farby[vi]. Jak już wspomniano na wstępie w 2015 r. kapliczka ta zastała poddana gruntownej renowacji. Warto w tym miejscu w kilku zdaniach omówić ten remont, gdyż jest on wzorcowym dowodem skuteczności działania i pomyślnej współpracy różnych osób i instytucji, a przy tym przykładem udanego projeku konserwatorskiego oraz kunsztu wykonawcy tej odnowy[vii]. Nade wszystko zaś – pokazuje troskę lokalnej społeczności o miejscowe dziedzictwo kulturowe, którego jednym z ważnych elementów jest opisywana kapliczka.

Inicjatywa remontu kapliczki, która znajdowała się już w bardzo złym stanie, zrodziła się w październiku 2014 r. i podjęta została przez Radę Rycerzy Kolumba Nr 15814 przy parafii NSJ w Radomiu. W inicjatywę tą włączyli się także mieszkający na Glinicach p. Mariusz i Jadwiga Foglowie. Wszelkie formalności – począwszy od uzyskania pełnomocnictwa właścicieli działki przy ul. Kwiatkowskiego 83, na której znajduje się kapliczka (sześcioro współwłaścicieli!), po niezbędną dokumentację budowlano-konserwatorską – załatwił ks. Roman Adamczyk, proboszcz parafii NSJ. Prace remontowe przeprowadzone zostały w ciągu miesiąca – od połowy września, do połowy października 2015 r. Wykonała je firma „GATOM” Tomasza Gawełka, pod kierunkiem arch. Jerzego Turno[viii]. Zakres robót był bardzo szeroki i kompleksowy. Ich całkowity koszt wyniósł prawie 18 tys. zł, z czego 11 tys. zł pochodziło ze środków państwa Foglów. Pozostałe koszty pokryła parafia NSJ[ix]. Uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku kapliczki miało miejsce w niedzielę 18 października 2015 r. W tym dniu, o godzinie 15,30 przy kapliczce zgromadzili się licznie (ponad 50 osób) mieszkańcy parafii NSJ oraz innych części Radomia. W uroczystości wzięły udział także żyjące córki fundatorów kapliczki – panie Genowefa Woźniak i Maria Popiel wraz z rodzinami[x]. Podczas tego spotkania modlitwa nieustannie przeplatała się z lokalną historią[xi].

A powiedzieć trzeba, że historia tego miejsca i ludzi z nim związanych jest niezwykle ciekawa. Kapliczka powstała w 1930 r. z fundacji małżonków Michała (1873-1947) i Teofili (1904-1989) Mąkosów. Fundatorzy obiektu spoczywają na cmentarzu przy ul. B. Limanowskiego w Radomiu, w kw. 3B. Na nagrobku Mąkosów znajdują się ich porcelanowe zdjęcia portretowe. Przyglądając się im widzimy osoby w sile wieku, wydawać by się mogło uwiecznione w zbliżonych latach życia. To jednak tylko złudzenie, gdyż jak widać wprost po datach urodzenia – Michał był o 31 lat starszy od swej żony Teofili! Michał Mąkosa - budowniczy kapliczki był osobą pobożną i dość zamożną – posiadał skład materiałów opałowych i dużą połać ziemi przy zbiegu ulic Białej i Kwiatkowskiego. Był bezdzietnym wdowcem, posiadającym duże poważanie w lokalnej społeczności. Dlatego też mogąca być jego córką Teofila nie wahała się wyjść za niego za mąż. Mąkosowie mieli trzy córki, z których dwie (wyżej wspomniane) żyją do dziś. W pamięci rodziny Michał Mąkosa pozostał jako niezwykle ciepły, pogodny i kochający człowiek, a przy tym osoba o wielorakich, samorodnych talentach i wielkiej kulturze osobistej. Jak wspominają jego córki – znał na pamięć całego „Pana Tadeusza” i potrafił recytować narodowy epos od dowolnie wskazanego fragmentu. Pielęgnował w rodzinie romantyczne tradycje i patriotycznego ducha. Sam wykonał skrzypce, na których grał najbliższym różne melodie, między innymi pieśni religijne i patriotyczne. Sam też, obok swojego domu, wybudował opisywaną kapliczkę. A związane było to z tym, że popadł w kłopoty finansowe, przed którymi musiał ratować się poprzez zaciągnięcie pod weksle pożyczki u Żydów. Ponieważ jego długi wciąż rosły i nie był już w stanie ich spłacić - musiał oddać Żydom swą ziemię. Z ciężkim sercem przychodziło mu jednak rozstać się z rodzinnym domem - postanowił więc wybudować przy nim kapliczkę. Kierowały nim przede wszystkim pobudki wiary, a fundacja wynikała głównie z chęci pozostawienia po sobie swoistego pomnika, ale sprawa budowy kapliczki miała też i inny kontekst. Mąkosa wiedział bowiem, że Żydzi nie będą chcieli zabrać ziemi, na której znajduje się pomnik chrześcijańskiej wiary. Zdając sobie sprawę, że miejsce oznaczone krzyżem – symbolem Chrystusa, będzie nie do zaakceptowania dla Starozakonnych, miał nadzieję, że kiedyś będzie mu dane powrócić do swej ojcowizny[xii]. Powstanie kapliczki było więc w swej genezie poniekąd na przekór Żydom i jako takie jest niewątpliwie ewenementem w skali całego miasta i jego okolic. Poprzez to kapliczka ze zbiegu ulic Kwiatkowskiego i Białej stała się znamiennym pomnikiem poplątanej i trudnej historii Polski i Radomia. Historii momentami napiętego współżycia na tej ziemi dwóch narodów o zgoła odmiennej kulturze i tradycji, choć wierzących przecież w tego samego Boga...[i] Por.: Kamieński S.Z., Kapliczki jako rzeczy pospolite. O radomskiej rzeźbie pomnikowej (część dwudziesta szósta), „Miesięcznik Prowincjonalny”, 2013, Nr 4, s. 8; Metzger R., Święci przydrożni, „Gazeta Wyborcza Radom”, 2002, Nr 280, s. 16; Puton P., Kapliczki z terenu parafii NSJ w Radomiu, Radom 2015, s. 8-9. Opracowanie niepublikowane w zbiorach autora.

[ii] Zob.: Puton P., Radomskie kapliczki [Cz. 2]. Kapliczki, „Wczoraj i Dziś Radomia”, 2006, Nr 4, s. 41.

[iii] Jelski A., Karta ewidencji zabytku ruchomego – Kapliczka przydrożna, ul. Biała / Kwiatkowskiego, Radom 1993, Archiwum Delegatury w Radomiu WUOZ.

[iv] Warto zwrócić uwagę na bogactwo tych inskrypcji – są one bowiem najobszerniejsze spośród kapliczek, figur i krzyży całego Radomia, a i w najbliższej okolicy niewiele jest obiektów posiadających równie dużo napisów. Jednoznaczna treść religijna inskrypcji ukazuje głębię wiary p. Mąkosów, a gdy dodać do tego pojawiające się w napisach błędy ortograficzne – także jej prostotę. Więcej w przedmiocie omówienia kapliczki jako świadectwa wiary – patrz: Puton P., Kapliczki – przydrożne świadectwa wiary przodków, „Głos Mariacki”, 2012, Nr 5, s. 18-20.

[v] Puton P., Karta ewidencyjna murowanych kapliczek, figur i krzyży. Kapliczka przydrożna, ul. W. C. Kwiatkowskiego/ Biała. Karta B-016, Radom 2005. Archiwum Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Radomia.

[vi] Puton P., Karta ewidencyjna murowanych kapliczek, figur i krzyży. Kapliczka przydrożna, ul. W. C. Kwiatkowskiego/ Biała. Karta B-016c, Radom 2015. Archiwum SKRZR.

[vii] Zob. Świerczyński G., Program prac konserwatorskich i remontowych. Na wykonanie prac przy obiekcie zabytkowym: kapliczce przydrożnej, położonej u zbiegu ulic Białej i Kwiatkowskiego w Radomiu, lipiec 2015.

[viii] Adamczyk R. ks., Kapliczka przy ul Białej/ ul. Kwiatkowskiego. Renowacja kapliczki, Radom, 14.10.2015 r.

[ix] Szerzej o remoncie: Puton P., Karta ewidencyjna murowanych kapliczek, figur i krzyży. Kapliczka przydrożna, ul. W. C. Kwiatkowskiego/ Biała. Karta B-016a, Radom 2015. Archiwum SKRZR.

[x] [Adamczyk R. ks.], Poświęcenie kapliczki Matki Bożej u zbiegu ulic Białej i Kwiatkowskiego w Radomiu 18 października 2015 r. godz. 15,30.

[xi] Patrz więcej: Puton P., Karta ewidencyjna murowanych kapliczek, figur i krzyży. Kapliczka przydrożna, ul. W. C. Kwiatkowskiego/ Biała. Karta B-016b, Radom 2015. Archiwum SKRZR.

[xii] Informacje uzyskane od córki fundatorów kapliczki – p. Genowefy Woźniak, Radom 18.10.2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .