Zamknij

By żyć w Polsce. Chłopi ziemi radomskiej w walce, obronie i budowie Niepodległej

By żyć w Polsce. Chłopi ziemi radomskiej w walce, obronie i budowie Niepodległej, Katarzyna Madejska
By żyć w Polsce. Chłopi ziemi radomskiej w walce, obronie i budowie Niepodległej, Katarzyna Madejska
Nowość

Autor:

Katarzyna Madejska

Druk:

Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploat

Objętość:

144

Cena: 55.00zł

Ilość:

Oceń produkt:

Opis produktu

Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego - 10 000,00 zł

Zbliżająca się rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest doskonałą okazją dla Muzeum Wsi Radomskiej, by przedstawić dokonania społeczności chłopskiej w budowaniu kraju, jego państwowości i tożsamości narodowej. Różnorodna forma działań o charakterze niepodległościowym prowadzona przez chłopów Ziemi Radomskiej została zilustrowana na wystawie. Lokalni bohaterowie – zarówno indywidualni, jak i grupowi - otrzymali szansę na godne upamiętnienie.

Wystawa przygotowana przez Muzeum "By żyć w Polsce. Chłopi w walce, obronie i budowie Niepodległej" prezentuje szeroki wymiar zagadnień związanych z tematem. Omówione zostały treści związane z ruchem chłopskim, a szczególnie jego stosunkiem do kwestii niepodległościowej, zaangażowaniem w działalność organizacji i związków politycznych, wojskowych i społecznych, udziałem w walce o kształt granic nowej Polski. Przedstawione zostały formy, które kreowały ducha wolnościowego (obchody rocznicowe wydarzeń historycznych, miejsca upamiętnień). Podjęta została także problematyka sytuacji chłopskiej po odzyskaniu niepodległości oraz udział tej warstwy społecznej w życiu politycznym kraju.

Planowanym rezultatem przedsięwzięcia było upowszechnienie wiedzy o działaniach społeczności chłopskiej Ziemi Radomskiej na gruncie odzyskania niepodległości oraz konstytuowania się Polski. Wystawa stała się również przyczynkiem do upamiętnienia bohaterów czasów odradzającej się Polski.

Wydarzenie objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika

Dane techniczne

Druk:

Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploat

Objętość:

144

Oprawa:

twarda

Wydawca:

Muzeum Wsi Radomskiej

Rok wydania:

2018

Opinie klientów
Zobacz też

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem info@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania są przepisy prawa i nasz prawnie uzasadnionego interes jako administratora danych. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i nasz prawnie uzasadniony interes realizowany jako administrator danych.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym interesem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju oraz uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych