Zamknij

Zagroda z Chomentowa

Zagroda z Chomentowa

Zagroda reprezentuje siedzibę zamożnego rolnika z okolic Radomia z pierwszej dekady XX wieku. O zamożności jej gospodarza świadczy m.in. rodzaj i liczba budynków znajdujących się w zagrodzie. Oprócz obiektów typowych dla każdego gospodarstwa, takich jak stodoła i obora, znajdują się tu budowle o funkcji magazynu, np. spichlerz, szopa. Gospodarz wynajmował do prac rolnych wędrujących co roku w poszukiwaniu pracy biednych najemników zwanych bandosami. Miejscem spożywania przez nich posiłków były ustawione koło płotu dwa płaskie kamienie pochodzące z Niedabyla.

Sposób lokalizacji (budynki w przeważającej części wolnostojące) i osobne przeznaczenie dla każdego z nich świadczy o nowym stylu zagospodarowywania zagrody, który stał się modny na przełomie XIX i XX w. Do tego czasu liczba budynków była ograniczona. Występowały w zwartej formie często pod jednym dachem.

W skład zagrody z Chomentowa wchodzą:

 • Chałupa z Chomentowa z 1905 r.
 • Chlew z Brzezinek Starych z 1905 r.
 • Obora z Brzezinek Starych z 1910 r.
 • Bróg z Radomia z 1950 r.
 • Stodoła z Borek z ok. 1850 r.
 • Sieczkarnia z Janiszewa z II poł. XIX w.
 • Szopa z Chomentowa z 1910 r.
 • Spichlerz z wozownią z Chomentowa z 1940 r.
 • Piwnica z Chomentowa z 1905 r.
 • Studnia – rekonstrukcja
 • Ubikacja – rekonstrukcja

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem info@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania są przepisy prawa i nasz prawnie uzasadnionego interes jako administratora danych. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i nasz prawnie uzasadniony interes realizowany jako administrator danych.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym interesem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju oraz uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych