Zamknij

Bee exhibition

Bee exhibition

One of the biggest collections of beehives in Poland is presented upon the surface area of approx. 1 ha. Beehives are placed among fruit trees in four groups log beehives, straw beehives – “kószki”, frame beehives and figural beehives. These collections are enriched with a set of bee tools and publications. Some of them date back to the 19th century.

Bee collections started with a collection gathered in the 1960s in the Regional Museum in Radom (nowadays Jacek Malczewski Museum) by Stefan Rosiński. He gathered a basic collection and created Wild Beekeeping Heritage Park upon the area of the park surrounding the Regional Museum. This collection was taken over by Radom Village Museum and developed many times. It contains pearls such as: 18th-century log beehives, 19th-century “dzierżony” as well as Polish Virgin beehive constructed by Kazimierz Lewicki. Apart from the beehives a wide range of bee tools has been gathered. They include bee smokers for desmoking of bees, masks which protect the bee-keeper’s face during breeding works, knives and chisels, honey centrifuges, accessories for the breed of bee mothers and wax production as well as many other. An important part of the collection is constituted by books and magazines about bees and bee-keepers.

W Muzeum Wsi Radomskiej można oglądać rówież ekspozycję poświęconą „gospodarzeniu w pasiece”. Prezentowane są m.in. uli, podkurzacze, maski chroniące głowę pszczelarza, klateczki na matkę pszczelą, ciekawy zestaw do oprawiania węzy w ramki, warsztat do odsklepiania plastrów, wirówki do miodu, topiarkę słoneczną do topienia wosku, zestaw walców do produkcji węzy oraz formy do wyrobu świec, a także ul „Dziewicy Polskiej”. Większość pokazanych eksponatów została wykonana przez ich właścicieli ,dlatego są praktycznie w większości niepowtarzalne i tym samym bardziej cenne. Wykonane są z materiału, jaki znajdował się w gospodarstwie „pod ręką”, a pomysłowość wykonawców była duża. Do szczególnie ciekawych należy zaliczyć podkurzacz wykonany z pojemnika po niemieckiej masce gazowej oraz radełko do oprawiania węzy w ramki, którego część roboczą wykonano z monety 1 zł z 1929 r. Część eksponatów była własnością nieżyjącego już pszczelarza Stanisława Romanowskiego ze wsi Płasków, który prowadził wzorcową pasiekę oraz był instruktorem kursów pszczelarstwa. Na wystawie znajduje się między innymi jego model ula staropolskiego wykonany w 50. rocznicę pracy pszczelarskiej.

Komisarz wystawy: Paweł Wójcicki

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .