Zamknij

Dzwonnica z Wielgiego

Dzwonnica z Wielgiego

Dzwonnica z Wielgiego, majstersztyk rzemiosła ciesielskiego, stanowi cenny przykład budownictwa kościelnego. Siedemnastometrowa dzwonnica swoimi rozwiązaniami konstrukcyjnymi dorównuje najważniejszym tego typu zabytkom architektury drewnianej w Polsce. Jest to drewniany budynek wolnostojący o konstrukcji szkieletowej. Całość konstrukcji rozwija się wokół słupa centralnego, do które go przy pomocy słupów i zastrzałów dowiązano cztery słupy narożne biegnące niemal przez całą wysokość obiektu.

Budynek posiada cztery poziomy, na które prowadzą drewniane schody. Na ostatni poziom dostęp umożliwia już tylko drabina. Znajdowały się tam trzy dzwony. Obiekt zwieńczony jest gontowym, czteropołaciowym dachem z iglicą. Ściany oszalowane są deskami ułożonymi pionowo, z wyjątkiem przypory otaczającej dolną część budynku, która pokryta jest gontem.

Podłoga parteru ubita jest z desek, a innych poziomów z „półokrąglaków”. Do dzwonnicy prowadzą proste, ciesielskie jednoskrzydłowe drzwi, nad którymi góruje dwuspadowy daszek z gontu. Otwory okienne ulokowane są na najwyższej kondygnacji i osłonięte drewnianymi żaluzjami.

 

Miejscowość, z której pochodzi cenny zabytek, jest równie ciekawa, jak on sam. Wielgie było miejscem, gdzie wraz z Jackiem Malczewskim wychowywał się znany w XIX w. pisarz Wacław Karczewski vel Marian Jasieńczyk, autor epopei chłopskiej, której akcja dzieje się właśnie w tej miejscowości. Karczewski opisał w niej starannie okoliczne zwyczaje i obrzędy, np. sobótki. Narracja utworu zabarwiona jest właściwie użytym słownictwem gwarowym. Wielgie jest także tłem dla wielu obrazów Jacka Malczewskiego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem info@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania są przepisy prawa i nasz prawnie uzasadnionego interes jako administratora danych. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i nasz prawnie uzasadniony interes realizowany jako administrator danych.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym interesem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju oraz uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych