Zamknij

Dwór z Pieczysk

Dwór z Pieczysk

Dwór, a raczej dworek, z Pieczysk został zbudowany w 1780 r. W latach 30. XX w. stał się własnością parafii rzymsko-katolickiej w Pieczyskach. Jest jednym z wielu tradycyjnych obiektów budownictwa ziemiańskiego zlokalizowanych na terenie regionu Radomskiego.

Dwór zbudowany jest w konstrukcji zrębowej, z modrzewiowych bali, otynkowany. Budynek ma naczółkowy dach kryty gontem. W półszczytach dachu znajdują się okna, a w obu ścianach frontowych dwa wejścia poprzedzone symetrycznie usytuowanymi gankami z ozdobnymi kolumnami. Ganki łączy centralnie ulokowana sień „na przestrzał”. Po obu stronach sieni są pokoje, z jednej gabinet i salon, po drugiej zaś jadalnia i sypialnia. Z tyłu jadalni znajduje się kredens, za sypialnią sień gospodarcza ze schodami na strych. Część dworku posiada podpiwniczenie złożone z dwóch komór zbudowanych z polnych kamieni.

W dworku urządzono wystawę XIX-wiecznych wnętrz mieszkalnych. Zaprezentowano na niej meble, zastawę stołową, obrazy oraz dywany sprowadzane z dalekiego Afganistanu i Turkiestanu. Dywany te, popularnie nazywane afganami i persami, należały do przedmiotów, którymi lubiła się otaczać wyznająca sarmatyzm polska szlachta. Klimat ekspozycji nadają meble, stanowiące wyposażenie pokoi. Królują wśród nich modne w XIX w. style biedermeier i Ludwik Filip. Oglądając szafy, pensjonarki, komody, biblioteczki, stoły, krzesła, kanapy, fotele możemy podziwiać wyczucie piękna i znajomość obróbki drewna, jaką prezentowali XIX-wieczni mistrzowie stolarscy. Uzupełnieniem prezentowanych mebli jest zastawa stołowa, m.in. serwis obiadowy z porcelany rosyjskiej firmy Kuzniecow, bawarskie filiżanki do kawy, czeskie szklane kieliszki. Nad rozstawionymi w jadalni talerzami góruje mosiężny samowar z Tuły – świadek wzajemnego przenikania się kultury polskiej i rosyjskiej. Wśród obrazów zasługują na uwagę XVIII-wieczne francuskie sztychy, przedstawiające sceny myśliwskie. Najcenniejszym zabytkiem muzealnego dworku jest znajdujący się w salonie fortepian. Wyprodukowano go na początku XIX w. w warszawskiej firmie Fryderyka Bucholtza. Instrument jest unikalny, dlatego zarejestrowano go w ogólnopolskim katalogu zabytków muzycznych, prowadzonym przez Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .