Zamknij

XVI Święto Chleba już za nami

XVI Święto Chleba już za nami

Tłumy radomian i wielu gości z różnych części Polski wzięło udział w XVI Święcie Chleba w Muzeum Wsi Radomskiej. Atrakcji było pod dostatkiem, a głównym bohaterem był oczywiście przepyszny, pachnący chleb z radomskich piekarni...

Tłumy radomian i wielu gości z różnych części Polski wzięło udział w XVI Święcie Chleba w Muzeum Wsi Radomskiej. Atrakcji było pod dostatkiem, a głównym bohaterem był oczywiście przepyszny, pachnący chleb z radomskich piekarni.

Święto Chleba rozpoczęła o godz. 10.00 Msza św. w intencji rolników, młynarzy i piekarzy, której przewodniczył rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu ks.dr Jarosław Wojtkun.

Po Mszy w części oficjalnej wszystkich gości powitała Ilona Jaroszek, dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej. Święto Chleba to m.in. okazja do podziękowań dla rolników, piekarzy i kół gospodyń wiejskich za ich pracę.

W czasie niedzielnej imprezy wręczono najwyższe rzemieślnicze odznaczenie - Szablę Kilińskiego, którą wyróżniono mistrza piekarnictwa Sylwestra Wojcieszka.

Po raz siódmy w ramach Święta Chleba został zorganizowany konkurs na tradycyjny wieniec dożynkowy. Przystąpiło do niego 12 kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń gminnych. Pierwsze miejsce zajęło Stowarzyszenie Kobiet Kreatywnych z Borkowic, drugie zajęły Bartodziejaki z gminy Jastrzębia, a trzecie Zespół Ludowy Chomentowianki ze Skaryszewa.

W czasie niedzielnej imprezy ogłoszono zwycięzcę konkursu "Mój przepis na chleb". Konkurs był skierowany do tych, którzy samodzielnie wypiekają chleb. Laureatem został Rafał Tomala.

XVI Święto Chleba zaszczycili swoją obecnością m.in. Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz, poseł do Parlamentu Europejskiego Zbigniew Kuźmiuk, posłanka do Parlamentu Europejskiego Julia Pitera oraz parlamentarzyści i samorządowcy z Radomia.

Słoneczna pogoda przyciągnęła tłumy radomian do skansenu. Była muzyka, tańce, zabawy, jedzenie, zakupy i... pyszny radomski chleb. Piekarze przygotowali kilkadziesiąt gatunków pieczywa, a przy okazji edukowali i promowali zdrową dietę, opartą na chlebie.Dużą atrakcją był występ Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej i wieczorny występ zespołu Jazgot. Do tańca przygrywały kapele ludowe - kapela Zdzisława Kwapińskiegooraz kapela Krzysztofa Rokicińskiego. Podczas Święta Chleba. otwarto wystawę "Śladami bogów i demonów według mitologii słowiańskej" prezentującą prace Anny Krawczak wykonane techniką batiku. Na muzealnych polach można zobaczyć pokazy prac polowych przy użyciu ciągników SAM. Uruchomiony został także młyn wodny z Zajączkowa. W zagrodach odbywały się pokazy obróbki lnu, pozyskiwania kaszy gryczanej, filcowania, wytwarzania witraży, haftu, rzeźbienia w drewnie, szydełkowania, malowania na szkle oraz pokazy pszczelarskie. Były też prezentacje drużyn sportowych: Green Ducks, Rosasport Radom, WKS Czarni Radom, pokazy fitness i prezentacje szachowe.

 Współorganizatorami Święta Chleba są: 
 - Cech Piekarzy w Radomiu 
 - Urząd Miejski w Radomiu 
 - Muzeum Wsi Radomskiej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .