Zamknij

Inauguracja Roku Oskara Kolberga w Przysusze

Inauguracja Roku Oskara Kolberga w Przysusze

Muzeum Wsi Radomskiej i jego oddział w Przysusze Muzeum im. Oskara Kolberga rozpoczynają Rok Kolberga 21 lutego 2014 koncertem w Domu Kultury w Przysusze

Inauguracja Roku Oskara Kolberga w Przysusze

21-02-2014 / godz. 13.00, Dom Kultury w Przysusze, ul. Radomska 9 (obowiązują zaproszenia)

Program uroczystości:

Godz. 13. 00

Rozpoczęcie uroczystości w Domu Kultury w Przysusze.

Godz. 13. 30

Koncert muzyczny:

Część I: Twórczość kompozytorska Oskara Kolberga,

/wykonawcy: artyści z Akademii Muzycznej w Poznaniu, zaangażowani w realizowane przez rodzinę Kolbergów wydawnictwo kompozycji muzycznych Oskara Kolberga; dr hab. Iwona Kowalkowska prof. AM – sopran, prof. dr hab. Wojciech Maciejowski – tenor; prof. zw. Andrzej Tatarski – fortepian/.

W programie kompozycje wokalno-instrumentalne Oskara Kolberga. Pieśni na głos z towarzyszeniem fortepianu:

1. Do dziewczyny, sł. G. Zieliński – W. Maciejowski (tenor), A. Tatarski (fortepian)

2. Talizman, sł. autor nieznany – W. Maciejowski (tenor), A. Tatarski (fortepian)

3. Zakochana, sł. J. B. Zaleski – I. Kowalkowska (sopran), A. Tatarski (fortepian)

4. On zginął, sł. J. Heppen – I. Kowalkowska (sopran), A. Tatarski (fortepian)

5. Mazurka ( nr 46 ) - A. Tatarski (fortepian)

Część II: Muzyka ludowa z Krakowiaków z Mogilan

W programie: Widowisko obrzędowe „Comber babski”

Wykonawcy: Zespół Regionalny „Mogilanie”

Cz. III: Muzyka ludowa z okolic Przysuchy „Mistrzowie i Uczniowie”.

W programie: mazurki, polka, pieśni „Wsiunde na kónika”, „Stoi wisienka przy dole”.

Wykonawcy: Tadeusz Jedynak, Piotr Gaca, Maria Siwiec, Zespół „Gałcunecki” i Kapela Niwińskich, śpiewacy: Katarzyna Zydel, Agnieszka Niwińska, Maryza Nawrocka, Katarzyna Rosik, Krystian Pisowicz.

Imprezy towarzyszące:

  • Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze: wystawa stała „Oskar Kolberg (1814 - 1890). Folklorysta, etnograf, kompozytor”; wystawa czasowa: „Muzyka tradycyjna i instrumentarium ludowe z regionu radomskiego”.
  • Dom Kultury w Przysusze: Wystawa obrazów „Ziemia rodzinna Oskara Kolberga”. Obrazy ze zbiorów Domu Kultury - prace malarskie i rysunkowe wykonane przez uczestników plenerów organizowanych przez Dom Kultury, uczniów i studentów szkół plastycznych z Lublina i Radomia.

Koncert

21-02-2014 / godz. 17.00, Dom Kultury w Przysusze, ul. Radomska 9 (wstęp wolny)

  • Godz. 17.00 – 18.30

Część I: Twórczość kompozytorska Oskara Kolberga

W programie: Kompozycje wokalno-instrumentalne Oskara Kolberga, /wykonawcy: artyści z Akademii Muzycznej w Poznaniu:

1. Wyjazd - sł. S. Witwicki - W. Maciejowski (tenor), A. Tatarski (fortepian)

2. Kochanka do gwiazdy - sł. S. Witwicki - I. Kowalkowska (sopran), A. Tatarski (fortepian

3. Dumny kochanek - sł. K. Zakrzewski - W. Maciejowski (tenor), A. Tatarski (fortepian)

4. Śpiew poety - sł. J. B. Zaleski - W. Maciejowski (tenor), A. Tatarski (fortepian)

5. Westchnienie za rodzinną chatką - sł. J. B. Zaleski - I. Kowalkowska (sopran), A. Tatarski (fortepian)

6. Ułan polski - sł. E. Wasilewski - W. Maciejowski (tenor), A. Tatarski (fortepian)

7. Przyczyna - sł. S. Witwicki - W. Maciejowski (tenor), A. Tatarski (fortepian)

8. Młodo zeswatana - sł. J. B. Zaleski - I. Kowalkowska (sopran), A. Tatarski (fortepian)

9. Mazur ( nr 44 ) - A. Tatarski

10. Jaskółka - sł. S. Pruszakowa - I. Kowalkowska (sopran), A. Tatarski (fortepian)

11. Piszczałeczko jedyna - sł. autor nieznany - W. Maciejowski (tenor), A. Tatarski (fortepian)

12. Pod twym okienkiem - sł. J. Heppen - W. Maciejowski (tenor), A. Tatarski (fortepian)

13. Wiosna - sł. S. Witwicki - I. Kowalkowska (sopran), A. Tatarski (fortepian)

14. Gdy na górach świta dzionek - sł. J. B. Zaleski - W. Maciejowski (tenor), A. Tatarski (fortepian)

15. Co mi tam - sł. J. B. Zaleski - W. Maciejowski (tenor), A. Tatarski (fortepian)

16. Rojenia wiosenne - sł. J. B. Zaleski - I. Kowalkowska (sopran), A. Tatarski (fortepian)

17. Kukułeczka - sł. autor nieznany - I. Kowalkowska (sopran), A. Tatarski (fortepian)

18. Krakowiak - sł. autor nieznany - W. Maciejowski (tenor), A. Tatarski (fortepian)

19. Polonaise ( nr 68 ) - A. Tatarski

Część II: Muzyka ludowa z Krakowiaków z Mogilan

W programie: Widowisko obrzędowe „Comber babski”

Wykonawcy: Zespół Regionalny „Mogilanie”

Koncert inaugurujący obchody Roku Oskara Kolberga odnosi się do dwóch dziedzin aktywności Oskara Kolberga. Pierwsza część przedstawia i przypomina kompozycje własne Kolberga, po raz pierwszy utrwalone w publikacji fonograficznej przez wykonawców koncertu. Wybrane utwory fortepianowe i pieśni, nie odbiegają pod względem kunsztu kompozytorskiego od innych, podobnych miniatur wokalnych ówczesnej epoki. Kolberg sięgał po teksty literackie o romantycznych treściach przepełnionych uniesieniami i porywami serc, w nurcie narodowościowym, a także po tematykę z kręgu jego zainteresowań folklorystycznych. Jego kompozycje uległy z czasem zapomnieniu i nie znalazły stałego miejsca w repertuarze wykonawczym, rzadko były rejestrowane.

Druga część koncertu ilustruje zakres realizowanych zainteresowań badawczo-edytorskich Kolberga oraz inspirujący wpływ jego dorobku na ludową kulturę muzyczną następnych pokoleń aż po XXI wiek. Przedstawia tradycje muzyczne regionów, z którymi związki Kolberga w XIX wieku miały szczególne znaczenie. To muzyka regionu radomskiego, z okolic Przysuchy, którą poznał w dzieciństwie, dokumentował podczas pierwszych wypraw etnograficznych, która współcześnie przeżywa renesans oraz muzyka i zwyczaje krakowskie, z okolicy Mogilan i Modlnicy, w której spędził Kolberg najbardziej owocny okres działalności etnograficznej.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .