Zamknij

Zmarł Stanisław Skiba, wybitny skrzypek i akordeonista ludowy z okolic Rzeczycy

Zmarł Stanisław Skiba, wybitny skrzypek i akordeonista ludowy z okolic Rzeczycy

Kapela Stanisława Skiby otrzymała Nagrodę im. Oskara Kolberga w 2005 roku

2 listopada 2015 roku zmarł Stanisław Skiba, wybitny muzyk ludowy z okolic Rzeczycy. W 2005 roku prowadzona przez niego kapela otrzymała Nagrodę im. Oskara Kolberga "Za zasługi dla kultury ludowej".

Działalność kapeli z Rzeczycy rozpoczęła się w 1962 r. przy Zespole Pieśni i Tańca GS SC w Rzeczycy. Jej pierwszym kierownikiem był Marian Kosiacki. Skład kapeli ulegał wielokrotnym zmianom, w 2005 r. tworzyli ją: Stanisław Skiba (ur. 1932), skrzypek; Franciszek Miniak (ur. 1930), basy; Kazimierz Pawlak (1945), bębenek obręczowy; okazjonalnie występował także basista Henryk Pawlak.

Przez kilkadziesiąt lat kierownikiem kapeli był Stanisław Skiba – muzyk-samouk, grający od dzieciństwa na skrzypcach, później także na harmonii, akordeonie, basach i bębenku (od ponad 20 lat był członkiem orkiestry dętej w Rzeczycy – gdzie grał na trąbce).

Stanisław Skiba pochodził z Kielecczyzny, od 1940 r. mieszkał w Zawadach k. Rzeczycy. Jako kilkunastoletni chłopiec grywał na zabawach i weselach wiejskich w okolicach Rawy, Grójca, Nowego Miasta, Piotrkowa. Skiba znany był w okolicy ze swych niezwykłych, efektownych umiejętności, tzw. „ósemek”- podrzucania i obracania skrzypiec podczas gry.

Był znanym w okolicy nauczycielem gry na skrzypcach i akordeonie. Od ponad trzydziestu lat zajmował się naprawą i konserwacją instrumentów.

Bogaty repertuar kapeli Stanisława Skiby z Rzeczycy, to przede wszystkim oberki, mazurki „śpiewane” i „podwójne” oraz polki z regionu rawsko-opoczyńskiego. Muzyka kapeli z Rzeczycy została utrwalona w nagraniach Polskiego Radia w Warszawie i Lublinie, Instytutu Sztuki PAN w Warszawie, Ośrodka Regionalnego Łódzkiego Domu Kultury w Łodzi, w zbiorach fonograficznych Andrzeja Bieńkowskiego i Stowarzyszenia „Dom Tańca”.

Udział Kapeli S. Skiby w festiwalach i przeglądach folklorystycznych został uhonorowany znaczącymi nagrodami: w Kazimierzu, Brązowa Baszta, 1973; I nagroda 2002; Spotkaniach Folklorystycznych Polski Centralnej w Sieradzu, nagroda główna, 2004; w Ogólnopolskim Konkursie gawędziarzy, instrumentalistów, śpiewaków ludowych „Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej, I nagroda, 1999, II nagroda, 2004.

S. Skiba otrzymał medal "Zasłużony kulturze Gloria Artis" oraz odznakę "Zasłużony dla Kultury Polskiej".

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .