Zamknij

Wystawa "Muzyka tradycyjna i instrumentarium ludowe z regionu radomskiego"

Wystawa

"Muzyka tradycyjna i instrumentarium ludowe z regionu radomskiego"

Wystawa „Muzyka tradycyjna i instrumentarium ludowe z regionu radomskiego”

Muzeum im. Oskara Kolberga zaprasza na nową ekspozycję czasową poświęconą muzyce wiejskiej okolic Przysuchy. Bohaterami wystawy są twórcy i wykonawcy wspomnianej dziedziny sztuki, a ich dokonania ukazane są jako wyrazisty przejaw kultury regionalnej. Znani Mistrzowie – m. in. Jan Gaca i Piotr Gaca, Tadeusz Jedynak, Wiesława Gromadzka, Adam Tarnowski, Jan Kmita, Tadeusz Cieślak, Maria Siwiec, wśród których można znaleźć wielu laureatów Nagrody im. Oskara Kolberga – zaprezentowani zostali wraz ze swoimi młodymi Uczniami pochodzącymi m. in. z Warszawy, Krakowa, Torunia, Lublina i Olsztyna. Wystawa podkreśla międzypokoleniowy wymiar muzycznej praktyki i zwraca uwagę na relację mistrz – uczeń. Ukazuje te środowiska, które dbają o zachowanie i kontynuowanie dawnych tradycji muzycznych radomskiej wsi, a także odtwarzają i rekonstruują obrzędy i inne wydarzenia (zabawy wiejskie, świętowanie końca karnawału – kusoki).

Ekspozycja prezentuje muzealną kolekcję instrumentów muzycznych najbardziej popularnych na wsi w okolicach Przysuchy (skrzypce, basy, bębenki, harmonie). Ich historia wiąże się z postaciami wykonawców muzyki ludowej (basy Walentego Mireckiego z Brogowej) i twórców instrumentów (bębenek z brzękadłami i baraban Stanisława Lewandowskiego z Brogowej). Ikonografię tematu ukazują obrazy Profesora Andrzeja Bieńkowskiego ze zbiorów Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze.

Fotografie Piotra Baczewskiego stanowiące wyjątkową część wystawy, są artystyczną dokumentacją projektów realizowanych od kilku lat w miejscowościach południowego Mazowsza. To spotkania, warsztaty i wspólne zabawy, podczas których członkowie wiejskich społeczności, twórcy tradycji, spotykają się z młodymi ludźmi, mieszkańcami miast, zafascynowanymi muzyką tradycyjną okolic Przysuchy. Fotografie przedstawiają portrety najlepszych muzykantów, śpiewaków i tancerzy, podkreślając ich rolę jako mistrzów przekazujących miejscowe tradycje młodym uczniom.

Ekspozycję wzbogacają projekcje filmów o muzykantach z okolic Radomia, m. in. dokument Piotra Baczewskiego poświęcony Janowi Gacy (1933 – 2013).

Andrzej Bieńkowski – malarz i etnograf dokumentujący muzykę wiejską wielu regionów Polski oraz Ukrainy i Białorusi, autor filmów, książek, nagrań, dokumentacji fotograficznej; laureat Nagrody im. Oskara Kolberga w 1995 roku.

http://www.muzykaodnaleziona.pl/

http://www.archiwummuzykiwiejskiej.pl/

Piotr Baczewski – fotografik od ponad pięciu lat nieprzerwanie dokumentujący działania związane z muzyką tradycyjną, życiem wsi – ostatnie być może przejawy trwania dawnych tradycji. Od roku udostępnia w Internecie nagrania video ostatnich wiejskich mistrzów i ich uczniów.

https://www.facebook.com/baczewski.fotografia

http://vimeo.com/muzykazakorzeniona

Fotografia (Zabawa taneczna; Gałki Rusinowskie, 2012) z wystawy „Muzyka tradycyjna i instrumentarium ludowe z regionu radomskiego” autorstwa Piotra Baczewskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem info@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania są przepisy prawa i nasz prawnie uzasadnionego interes jako administratora danych. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i nasz prawnie uzasadniony interes realizowany jako administrator danych.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym interesem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju oraz uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych