Zamknij

Wernisaż wystawy "Obrazy Marianny Wiśnios ze wsi Rataje"

Wernisaż wystawy

20 lutego o godz. 13.00 w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze otwarto nową wystawę czasową.

20 lutego o godz. 13.00 w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze miał miejsce wernisaż wystawy „Obrazy Marianny Wiśnios ze wsi Rataje”, z cyklu prezentującego twórczość laureatów Nagrody im. Oskara Kolberga.

Na uroczystość licznie przybyli przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy placówek kulturalnych i oświatowych,członkowie organizacji społecznych, reprezentanci mediów, mieszkańcy Przysuchy oraz młodzież szkolna. Komisarz wystawy Katarzyna Markiewicz powitała gości, następnie przedstawiła inicjatywy, projekty i przedsięwzięcia, które Muzeum realizowało w Roku Oskara Kolberga. Po omówieniu projektu "Nagroda Kolberga" autorka wystawy zaprosiła uczestników spotkania do zapoznania się z pracami Marianny Wiśnios, laureatki Nagrody im. Oskara Kolberga (1991), zaprezentowała krótki biogram artystyczny malarki, przybliżyła kulisy warsztatu i cechy osobowości artystki. W sali bigraficznej goście obejrzeli film dokumentalny o Mariannie Wiśnios zrealizowany przez TV Dami w Radomiu.

Marianna Wiśnios (1914–1996) - malarka, której samorodny talent i twórczość należy do najciekawszych zjawisk artystycznych z pogranicza sztuki ludowej i naiwnej. Jej obrazy prezentowane były na wielu wystawach, znalazły miejsce w najważniejszych kolekcjach muzealnych i prywatnych. Artystka otrzymała znaczące wyróżnienia, m. in. Nagrodę im. Brata Alberta za osiągnięcia w dziedzinie sztuki sakralnej (1983) i Nagrodę im. Jana Pocka (1983). W 1991 roku została laureatką Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”.

Od 2002 roku Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Oddział MWR pełni rolę współorganizatora ogólnopolskiej Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”. W roku Oskara Kolberga 2014 Muzeum w Przysusze zrealizowało stronę internetową o nagrodzie i jej laureatach http://www.nagrodakolberg.pl/. Muzeum w Przysusze kolekcjonuje prace nagrodzonych artystów ludowych tworzących w zakresie rzeźby, malarstwa, ceramiki, rękodzieła artystycznego oraz materiały dokumentujące niematerialne dziedzictwo współczesnej kultury wiejskiej.

W 2015 roku odbędzie się 40. edycja Nagrody. Prezentację kolekcji prac jej laureatów rozpoczynamy od wystawy czasowej malarstwa Marianny Wiśnios. Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu posiada zbiór 39 obrazów jej autorstwa, pozyskanych do kolekcji polskiej sztuki ludowej w latach 1992-2010. Zakupów dokonywano w pracowni artystki, a po jej śmierci uzupełniono zbiór obrazami malowanymi we wcześniejszych latach twórczości, zakupionymi od kolekcjonerów prywatnych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .