Zamknij

W Muzeum w Przysusze rozdano nagrody za konkurs

W Muzeum w Przysusze rozdano nagrody za konkurs

Wręczenie nagród w konkursie "Sztuka ludowa inspiracją dziecięcej twórczości". Rekwizyty obrzędowe, przedmioty dekoracyjne i prace plastyczne dotyczące Świąt Bożego Narodzenia i Karnawału.

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom konkursu "Sztuka ludowa inspiracją dziecięcej twórczości. Rekwizyty obrzędowe, przedmioty dekoracyjne i prace plastyczne dotyczące Świąt Bożego Narodzenia i Karnawału" odbyła się 30 stycznia 2018 r. Konkurs przeprowadzony został przez Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze i towarzyszył warsztatom bożonarodzeniowym.

Celem konkursu był przekaz wiedzy na temat tradycji ludowych dotyczących Świąt Bożego Narodzenia i Karnawału, promocja kultury ludowej regionu, rozwijanie wyobraźni, wrażliwości estetycznej oraz inspiracja uczniów i nauczycieli do aktywnego udziału w tym przedsięwzięciu.

Na wręczenie nagród i wyróżnień przybyli laureaci wraz z opiekunami.

Kategoria I: I-III klasa szkoły podstawowej

I miejsce: Julia Kozuj (Stowarzyszenie „Aktywni na Targowej” w Skaryszewie)

Kategoria II: IV-VI klasa szkoły podstawowej

wyróżnienie: Izabela Romanik (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Przysusze)

III miejsce: Maciej Janik (Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Opoka” Borkowice)

II miejsce: Aleksandra Banaszek (Stowarzyszenie „Aktywni na Targowej” w Skaryszewie)

I miejsce: Joanna Banaszek (Stowarzyszenie „Aktywni na Targowej” w Skaryszewie)

Kategoria III: VII klasa szkoły podstawowej, II i III klasa gimnazjum

wyróżnienie: Dominika Kulikowska (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rusinowie Koneckim)

III miejsce: Maja Szpecht (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rusinowie Koneckim)

II miejsce: Dominik Domański (Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Opoka” Borkowice)

I miejsce: Dominika Szozda (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rusinowie Koneckim)

Zwycięzcom jeszcze raz serdecznie gratulujemy!!!

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem info@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania są przepisy prawa i nasz prawnie uzasadnionego interes jako administratora danych. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i nasz prawnie uzasadniony interes realizowany jako administrator danych.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym interesem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju oraz uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych