Zamknij

Uroczystość wręczenia Nagrody im. Oskara Kolberga

Uroczystość wręczenia Nagrody im. Oskara Kolberga

40.edycja Nagrody

11 grudnia 2015 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta Gala 40. edycji Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej". Wyróżnienia wybitnym przedstawicielom środowiska kultury tradycyjnej wręczył Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr hab. Piotr Gliński.

Nagrodę ufundowaną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego wręczyła Wincentemu Staśkiewiczowi Przewodnicząca Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Bożena Żelazowska. Fundacja "Cepelia" Polska Sztuka i Rękodzieło uhonorowała w tym roku koronczarkę Zuzannę Ptak. Nagrodę wręczył laureatce Prezez Zarządu Spółki "Cepelia" Jan Włostowski.

Specjalne podziękowanie dla poetki Walerii Prochownik złożyła Emilia Krakowska, filmowa Jagna z „Chłopów". W koncercie laureatów wystapiła kapela Jana Kmity oraz mistrzyni improwizowanych przyśpiewek Maria Siwiec z Kapelą Niwińskich. Taniec zbójnicki w wykonaniu Zespołu Regionalnego "Regle" z Poronina zakończył piątkową galę 40. edycji Nagrody.

Organizatorem konkursu jest: Instytut Muzyki i Tańca, Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu i jego oddział – Muzeum im. O. Kolberga w Przysusze. Fundatorami nagród finansowych Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacja „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło w Warszawie oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Partnerami nagrody są: Program 2 Polskiego Radia oraz Stowarzyszenie Twórców Ludowych. Patronat medialny: TVP Kultura, Program 2 Polskiego Radia, Polskie Centrum Informacji Muzycznej Polmic.pl, MuzykaTradycyjna.pl oraz Folk24.pl.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020