Zamknij

Uroczystość wręczenia Nagród im. Oskara Kolberga "Za zasługi dla kultury ludowej"

Uroczystość wręczenia Nagród im. Oskara Kolberga

39.edycja Nagrody

Gala wręczenia XXXIX edycji Nagród im. Oskara Kolberga jest uroczystością wieńczącą obchody jubileuszu dwustulecia urodzin kompozytora i etnografa, zaliczanego do grona osób najbardziej zasłużonych dla polskiej kultury. W Roku Oskara Kolberga (ustanowionym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i obchodzonym pod auspicjami UNESCO), podjęto wiele inicjatyw odnoszących się do bogatego dorobku uczonego. Powstały ważne projekty naukowe, artystyczne, edukacyjne objęte programem finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kolberg 2014. Większość z nich będzie kontynuowana i rozwijana w następnych latach.

Oskar Kolberg został również ogłoszony patronem roku 2014 na Mazowszu.

Spuścizna folklorystyczno-etnograficzna Oskara Kolberga stanowi podstawę materiałową do całościowych badań kultury wsi polskiej XIX wieku, tworzy ogromne archiwum dokumentujące kulturę tradycyjną w jej szerokim zasięgu terytorialnym, w lokalnych i regionalnych odmianach, jest również źródłem inspiracji dla aktualnie podejmowanych działań naukowych i artystycznych, w których obecność tradycji wywiera wpływ na współczesny obraz kultury polskiej i europejskiej.

Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” przyznawana jest od 1974 r. Od początku miała rangę wyróżnienia ogólnopolskiego i najważniejszego w dziedzinie kultury ludowej. Operatorem tegorocznej edycji nagrody jest Narodowe Centrum Kultury współpracujące z Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze Oddział Muzeum Wsi Radomskiej, Fundacją „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło oraz Instytutem Muzyki i Tańca i Polskim Radio Program 2. Fundatorami Nagród są: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacja „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło i Samorząd Województwa Mazowieckiego. W gronie laureatów tegorocznej edycji Nagrody im. Oskara Kolberga znaleźli się artyści tworzący wybitne dzieła w zakresie ludowej sztuki plastycznej i rękodzieła, muzyki instrumentalnej, śpiewu i tańca, literatury. Wyróżniono osoby i zespoły twórców za wieloletnią i konsekwentną działalność na rzecz zachowania i kultywowania tradycji, autentycznych wartości regionalnej kultury ludowej materialnej, społecznej i artystycznej. Przyznano nagrody dokumentatorom i animatorom kultury tradycyjnej, których inicjatywa i kreatywność przyczynia się do budowania wiedzy społecznej i wrażliwości artystycznej, do kształtowania postawy zrozumienia i uszanowania kulturowego dziedzictwa swojego regionu i kraju.

Uroczystość wręczenia Nagród im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej" oraz Medali „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” dla twórców ludowych, etnografów, etnomuzykologów stanowi symboliczne zakończenie obchodów Roku Kolberga w Polsce. Odbyła się 11 grudnia 2014 roku w Studiu Koncertowym im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie.
Laureatami 39. edycji Nagrody zostali:
- Mieczysław Gaja , rzeźbiarz ludowy, Łuków, woj. lubelskie
- Jan Jurek , garncarz z ośrodka garncarskiego w Medyni Głogowskiej, woj. podkarpackie
- Jan Kania , muzykant-harmonista, choreograf, animator kultury kurpiowskiej, Lipniki, Kurpie Zielone, woj. mazowieckie
- Jerzy Walkusz , wykonawca instrumentów ludowych i rekwizytów obrzędowych, rzeźbiarz, kowal, animator kultury kaszubskiej, Hopowo, Kaszuby, woj. pomorskie
- Barbara Krajewska , poetka ludowa, Iwany, gm. Janowiec Kościelny, woj. warmińsko-mazurskie
- Kapela Rodzinna Trebuniów-Tutków , Zakopane, Podhale, woj. małopolskie
- Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Boczki Chełmońskie” , Boczki Chełmońskie, gm. Kocierzew Południowy, Łowickie, woj. łódzkie
- Zespół "Oldrzychowice" z Oldrzychowic , Oldřichowice, Zaolzie, Republika Czeska
- Maria Baliszewska , etnomuzykolog, dokumentatorka i popularyzatorka kultury ludowej, dziennikarka Polskiego Radia, Radiowego Centrum Kultury Ludowej, Warszawa
- Anatol Kocyłowski , choreograf i pedagog, popularyzator polskich tańców regionalnych i narodowych, Kraków
- Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich , Wdzydze Kiszewskie, Kaszuby, woj. pomorskie
"Polskie Radio Rzeszów" - Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie , Spółka Akcyjna, Rzeszów, woj. podkarpackie

Fundatorami nagród są Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacja "Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego. Organizatorem tegorocznej edycji nagrody są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, Instytut Muzyki i Tańca, Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze Oddział Muzeum Wsi Radomskiej oraz Program 2 Polskiego Radia.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Gali:

Wręczenie Nagród im. Oskara Kolberga i Medali Gloria Artis:

http://www.kolberg2014.org.pl/pl/2014/aktualnosci/fotorelacja-z-wreczenia-nagrod-im-oskara-kolberga-i-medali-gloria-artis

Uroczysty spektakl zamykający obchody Roku Kolberga:

http://www.kolberg2014.org.pl/pl/2014/aktualnosci/fotorelacja-z-uroczystego-spektaklu-zamykajacego-obchody-roku-kolberga-2014

Pełne fotorelacje dostępne są na profilu Rok Kolberga 2014 na Facebooku:

https://www.facebook.com/kolberg2014

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .