Zamknij

Rozstrzygnięcie konkursu "Przysucha w stulecie niepodległości"

Rozstrzygnięcie konkursu

W poniedziałek (19 listopada) odbyła się uroczystość wręczenia nagród w Kokursie "Przysucha w stulecie niepodległości". Na spotkanie licznie przybyli uczniowie i opiekunowie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1, Zespołu Placówek Oświatowych-Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Przysusze oraz Zespołu Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze.

Przypominamy laureatów Konkursu:

Kategoria I: 4 – 6 klasa szkoły podstawowej

I miejsce Hanna Wielgo, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Przysusze

II miejsce: Zuzanna Madej, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Przysusze

III miejsce: Julia Wróbel, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Przysusze

wyróżnienie: Mateusz Fidos, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Przysusze

Kategoria II: 7 – 8 klasa szkoły podstawowej i 3 klasa gimnazjum

I miejsce: Jakub Pawlik, Zespół Placówek Oświatowych, klasa III gimnazjum

II miejsce: Natalia Podsiadła, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Przysusze

III miejsce: Adam Kubicki, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Przysusze

Kategoria III: 1 – 3 klasa szkoły średniej

wyróżnienie: Klaudia Nowak, Zespół Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze

Wszystkim Uczestnikom i Laureatom gratulujemy i dziękujemy za udział w Konkursie.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem info@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania są przepisy prawa i nasz prawnie uzasadnionego interes jako administratora danych. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i nasz prawnie uzasadniony interes realizowany jako administrator danych.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym interesem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju oraz uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych