Zamknij

Nagroda im. Oskara Kolberga "Za zasługi dla kultury ludowej" 2013

Nagroda im. Oskara Kolberga

 

 

NAGRODA IM. OSKARA KOLBERGA „Za zasługi dla kultury ludowej“

XXXVIII edycja - 2013 r.

kategoria I - twórcy z dziedziny plastyki i folkloru muzyczno-tanecznego:

Piotr Gaca

Muzyk ludowy - skrzypek.

Rdzów, gm. Potworów, pow. Przysuski, Radomskie, woj. mazowieckie.

Stanisława Kowalewska

Tkaczka, wykonawczyni pereborów i strojów ludowych.

Nowy Holeszów, gm. Hanna, pow. Włodawski, Podlasie, woj. lubelskie.

Małgorzata Pepłowska

Tkaczka dywanów dwuosnowowych

wycinankarka, wykonawczyni rekwizytów obrzędowych z opłatka i bibułkowych kwiatów.

Ruchna, gm. Liw, pow. węgrowski, Podlasie, woj. mazowieckie.

Eugenia Wieczorek

Koronkarka, artystka i popularyzatorka koronek czółenkowych, frywolitek.

Jarocin, Kaliskie, woj. wielkopolskie.

kategoria II - literatura ludowa:

Genowefa Iwanek

Pisarka ludowa.

Bory, gm. Pietrzykowice, Żywieckie, woj. śląskie.

kategoria III kapele ludowe:

Kapela Rodzinna „Kurasie”

Lubzina, gm. Ropczyce, woj. podkarpackie.

kategoria IV - zespoły folklorystyczne:

Zespół Regionalny „Brenna” im. Józefa Macha w Brennej

Brenna, pow. cieszyński, Beskid Śląski, woj. śląskie.

Zespół Śpiewaczy „Mlądz”

Otwock, Kołbielskie, woj. mazowieckie.

kategoria V - naukowcy, działacze, popularyzatorzy:

Dr Urszula Janicka-Krzywda

Etnograf, badaczka kultury ludowej Karpat, folklorystka, pedagog i konsultant zespołów folklorystycznych, kustosz dyplomowany Muzeum Etnograficznego
im. Seweryna Udzieli w Krakowie.

Kraków

Jadwiga Kurant

Folklorystka, animatorka kultury ludowej, choreograf, pedagog, autorka publikacji
o tradycjach, obrzędach i zwyczajach kujawskich.

Probostwo Górne, Lubania, Kujawy, woj. kujawsko-pomorskie.

kategoria. VI - Nagroda honorowa:

Towarzystwo Kultury Teatralnej w Warszawie

Sprawuje pieczę merytoryczną i organizacyjną nad działalnością teatrów wiejskich.

Warszawa

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .