Zamknij

Laureaci 43. edycji Nagrody

Laureaci 43. edycji Nagrody

Kapela Lipców z Wygnanowa (Radomskie) z Nagrodą im. Oskara Kolberga

W dniu 11 kwietnia 2018 roku na posiedzeniu Komisji Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” dokonano wyboru laureatów tegorocznej edycji.

Laureatami 43. edycji Nagrody im. Oskara Kolberga w sześciu kategoriach wymienionych w Regulaminie zostali:

Kategoria I - dla twórców z dziedziny plastyki i folkloru muzyczno-tanecznego

Romuald Jędraszak – muzyk i nauczyciel gry na wielkopolskich instrumentach ludowych (dudy, sierszeńki, skrzypce przewiązane, mazanki), kieruje kapelą dudziarską.

Kostrzyn, pow. poznański, Wielkopolska

Stanisława Kowalska – hafciarka i twórczyni czepców wielkopolskich,

Golina, pow. jarociński, Wielkopolska

Leon Lewandowski – muzykant solista (gra na skrzypcach i basach kaliskich), członek Kapeli Ludowej „Brzeziny”.

Jagodziniec, pow. kaliski, Kaliskie, Wielkopolska

Roman Prószyński – mistrz w dziedzinie plastyki obrzędowej i zdobniczej, wykonawca pisanek i wycinanek.

Terpentyna-Dzierzkowice, pow. kraśnicki, Lubelskie

Danuta Radulska – twórczyni podlaskich tkanin dwuosnowowych.

Wasilówka, pow. sokólski, Podlasie

Halina Witkowska – kurpiowska pisankarka, hafciarka, popularyzatorka kultury regionalnej.

Lemany, pow. pułtuski, Kurpie

Kategoria II - dla twórców za pisarstwo ludowe

Sabina Szymbor – poetka ludowa

Wola Niemiecka, pow. lubartowski, Lubelskie

Kategoria III – kapela ludowa

Kapela Lipców z Wygnanowa w pow. radomskim, Radomskie

Kategoria IV - dla zespołów folklorystycznych

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Markowianie”

Markowa, pow. łańcucki, Rzeszowskie

Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Sierakowice”

Sierakowice, pow. kartuski, Kaszuby

Kategoria V - dla badaczy, naukowców, popularyzatorów i animatorów

Władysław Dubaj – animator kultury ludowej, organizator i dokumentalista regionalnej i ogólnopolskiej sceny teatrów wiejskich.

Tarnogród, pow. biłgorajski, Lubelskie

Joanna Prętkowska – regionalistka, animatorka kultury biskupiańskiej, kierowniczka Zespołu Folklorystycznego z Domachowa i okolic.

Domachowo, pow. gostyński, Wielkopolska

Nagroda honorowa

Polski Zespół Folklorystyczny „MAZURY”

Mallet-Paraná, Brazylia

Redakcja Kwartalnika Polonijnego „Tatrzański Orzeł”

Hasbrouck Heights, New Jersey (USA)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020