Zamknij

Koncert muzyki tradycyjnej z okazji 205. rocznicy urodzin Oskara Kolberga

Koncert muzyki tradycyjnej z okazji 205. rocznicy urodzin Oskara Kolberga

22 lutego przypada 205. rocznica urodzin Oskara Kolberga - polskiego kompozytora, etnografa i folklorysty, urodzonego w Przysusze w 1814 r.

Z tej okazji Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze oraz Kapela Niwińskich zaprasza na koncert muzyki tradycyjnej z okolic Przysuchy.

22 lutego (piątek) godzina 18:00, siedziba Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

Wykonawcy: Kapela Niwińskich i Muzykanci z okolic Przysuchy.

W programie: muzykowanie na dwoje skrzypiec, bęben i basy, potańcówka oraz prezentacje filmów o muzykantach i wspomnienia o nich.

Urodzinowe spotkanie w gronie twórców ludowych, muzykantów i miłośników muzyki tradycyjnej będzie również okazją do prezentacji publikacji muzycznych promujących Region Radomski; miejsca niezwykle bogatego i fascynującego w dziedzinie muzyki wiejskiej. W ofercie sprzedażowej Muzeum są płyty: "Maria Siwiec. Śpiewaczka z Gałek Rusinowskich", "Kapela Jana Kmity i Lipców" oraz płyty wydawnictwa Muzyka Odnaleziona, m.in.: "Mazurki do wynajęcia", "Kajocy. Wokół Kędzierskich", "Kolberg po żydowsku", jak również ostatnie wydawnictwo Kapeli Niwińskich "Czas wesela. Muzyka żydowska z zapisów Oskara Kolberga i z pamięci wiejskich muzykantów". Są to wydawnictwa dokumentujące muzykę instrumentalną i śpiew Regionu Radomskiego, gdzie muzyka ludowa przetrwała na największą skalę. To w tym miejscu jest najwięcej wciąż aktywnych wiejskich muzykantów, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami z młodym pokoleniem. Piątkowy koncert w Muzeum będzie właśnie spotkaniem dwóch generacji pasjonatów tradycyjnej muzyki.

Niebawem planowany jest remont siedziby Muzeum, który potrwa ponad rok. Dlatego też urodzinowy koncert jest możliwością, aby na miejscu zakupić promowane wydawnictwa muzyczne. Na czas remont wydawnictwa muzyczne i książkowe upowszechniające nasz region będą dostępne w Księgarni w Przysusze przy ulicy Grodzkiej. Można również dokonać zakupu poprzez stronę www.muzeum-radom.pl w zakładce sklep on-line.

Podczas urodzinowego koncertu Kapela Niwińskich zaprezentuje projekt "Skrzypce Bogusza", poświęcony tradycji muzycznej legendarnego skrzypka Jana Bogusza z Kamiennej Woli - wsi położonej na pograniczu radomsko-opoczyńskim. Więcej o projekcie: Skrzypce Bogusza

DL

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .