Zamknij

Koncert laureatów Nagrody im. Oskara Kolberga "Za zasługi dla kultury ludowej" oraz Wieczór tańca

Koncert laureatów Nagrody im. Oskara Kolberga

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią Narodowy Instytut Muzyki i Tańca powraca z tradycją organizacji koncertu laureatów Nagrody im. Oskara Kolberga! Potańcówka z muzyką tradycyjną na żywo, w tym pieśni i tańce Górali Kamienickich – polka z przyśpiewkami, polka goniona, obyrtok, tóniec, hajduk i wiele innych, to tylko niektóre z atrakcji przewidzianych podczas tegorocznego koncertu. Wydarzenie odbędzie się 6 lipca o godz. 18.00 w siedzibie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi (Krakowskie Przedmieście 66) w Warszawie.

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią Narodowy Instytut Muzyki i Tańca powraca z tradycją organizacji koncertu laureatów Nagrody im. Oskara Kolberga! Potańcówka z muzyką tradycyjną na żywo, w tym pieśni i tańce Górali Kamienickich – polka z przyśpiewkami, polka goniona, obyrtok, tóniec, hajduk i wiele innych, to tylko niektóre z atrakcji przewidzianych podczas tegorocznego koncertu. Wydarzenie odbędzie się 6 lipca o godz. 18.00 w siedzibie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi (Krakowskie Przedmieście 66) w Warszawie.

W regionalnych strojach i z tradycyjnymi instrumentami wystąpią muzykanci z różnych regionów Polski: Zespół Regionalny „Gorce” z Kamienicy, Kapela Romana Wojciechowskiego z Tomaszowa Mazowieckiego, Monika Wałach-Kaczmarzyk – multiinstrumentalistka z Beskidu Śląskiego wraz z kapelą, Piotr Sikora – skrzypek i budowniczy instrumentów z Kuźnicy k. Przysuchy z kapelą, a także Zespół „Waliszowianie” z Nowego Waliszowa na Dolnym Śląsku. W trakcie koncertu, który poprowadzi znany podhalańczyk Krzysztof Trebunia-Tutka, odbędzie się wspólny Wieczór tańca, podczas którego będzie można nauczyć się regionalnych tańców i zabaw. Zachęcamy do wspólnej zabawy w rodzinnej atmosferze!

Po sukcesie koncertów w ubiegłych latach, laureaci Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”, którą o godz. 13.00 tego samego dnia wręczy Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zaprezentują się podczas wyjątkowego koncertu w specjalnym repertuarze. Całość rozpocznie się o godz. 18.00 i zakończy przed godz. 22.00.

Koncert współorganizowany jest przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi Wstęp na koncert i potańcówkę jest bezpłatny. Zapraszamy do wspólnej zabawy z polską muzyką i tańcem tradycyjnym!

O Narodowym Instytucie Muzyki i Tańca Narodowy Instytut Muzyki i Tańca realizuje projekty twórcze, wydawnicze, naukowe i stypendialne. Tworzy nowe standardy współpracy artystów i instytucji. Prowadzi takie projekty jak: Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”, Przestrzenie Sztuki, Koryfeusz Muzyki Polskiej, PolandDances czy Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej. Zespół Instytutu codziennie dba o to, by polscy muzycy i tancerze mogli się stale rozwijać i prezentować swoje dokonania nie tylko w kraju, ale i za granicą. https://nimit.pl/ Wszystkie zadania finansowane są w ramach działalności bieżącej Instytutu z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Koordynator programu: Alina Święs, kontakt alina.swies@nimit.pl Kontakt dla mediów:  Narodowy Instytut Muzyki i Tańca Agata Szymczak: agata.szymczak@nimit.pl, +48 785 310 000 Agnieszka Wyszomirska:  agnieszka.wyszomirska@nimit.pl  +48  887 240 011

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .