Zamknij

Kim są laureaci Nagrody im. Oskara Kolberga?

Jury Nagrody im. Oskara Kolberga "Za zasługi dla kultury ludowej" w 2012 r. ogłosiło listę laureatów. Oto krótka prezentacja ich dorobku.

KATEGORIA I. TWÓRCY Z DZIEDZINY PLASTYKI I FOLKLORU MUZYCZNO-TANECZNEGO

Stanisław Koguciuk (Pławanice, pow. chełmski, Lubelskie). Malarz, jeden z ostatnich autentycznych artystów ludowych, maluje od 40 lat. Naiwne i oszczędne w formie przedstawienia wyrażają przemyślenia artysty, jego wizje rzeczywistości i natury. Prace wykonuje farbami olejnymi na płycie, oprawia w jednakowy sposób. Zachwyca żywą kolorystyką i prostolinijnym przedstawieniem: scen rodzajowych z życia wsi, obrzędowości dorocznej, rodzinnej, pejzaży i tzw. „humorów”. Namalował tysiące obrazów, które prezentowane były na wieku wystawach zbiorowych i indywidualnych (Legnica, Płock, Łódź), na targach sztuki ludowej (Kazimierz, Lublin, Chełm) oraz zgromadzone zostały w kolekcjach muzealnych i prywatnych.

Czesław Seweryński (Stąporków, pow. konecki, woj. świętokrzyskie). Garncarz i ceramik, kontynuator rodzinnych tradycji wywodzących się ze słynnego ośrodka garncarskiego w Rędocinie. Toczy naczynia na kole garncarskim oraz wykonuje rzeźby ceramiczne (figurki, kapliczki, zabawki). Jest laureatem wielu prestiżowych nagród w konkursach na sztukę ludową a jego prace znajdują się w zbiorach największych polskich muzeów etnograficznych oraz w prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą.

Katarzyna Halina Weremczuk (Dołhobrody, Polesie Lubelskie, woj. lubelskie). Śpiewaczka, solistka, od 1995 r. występuje w Zespole Folklorystycznym „Jutrzenka” w Dołhobrodach. Prezentuje znakomity repertuar artystyczny zapamiętany z lat młodości i przekazów rodzinnych: pieśni pogrzebowe, weselne, żniwne, sobótkowe, bożonarodzeniowe, wielkopostne, wielkanocne, kołysanki, ballady, rekruckie, partyzanckie, żołnierskie i religijne, śpiewane najczęściej w gwarze regionalnej. Szczególne miejsce w dorobku artystycznym stanowi udział w widowiskach obrzędowych. Na potrzeby teatru obrzędowego zgromadziła wraz z członkami zespołu „Jutrzenka” dawne stroje ludowe i przedmioty codziennego użytku. Prowadzi także działalność edukacyjną poprzez udział w realizowaniu projektów unijnych związanych z promowaniem tradycji regionalnych wśród dzieci i młodzieży.

Romam Wojciechowski (Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie). Znakomity skrzypek z regionu opoczyńskiego. Jest laureatem festiwalu w Kazimierzu w kategorii solistów – instrumentalistów (skrzypce): Baszty na Festiwalu w 2008 r. oraz pierwszych nagród w 2004 r., i 2012 r.. Cechuje go wyjątkowo bogaty repertuar, zwłaszcza tańców trójmiarowych (oberków), znakomita technika i cechy stylu wykonawczego przejęte od tradycyjnych muzykantów. Jest również członkiem Kapeli ze Sławna, towarzyszącej zespołom z regionu opoczyńskiego w przeglądach folklorystycznych.

KATEGORIA II. LITERATURA LUDOWA

Zofia Przeliorz (Żory–Osiny, region Górny Śląsk, woj. śląskie). Pisarka, która od 1994 r. tworzy teksty zakotwiczone w kulturze regionu śląskiego. Pisze utwory prozatorskie, tematycznie zróżnicowane, prezentujące sceny z życia codziennego, wydarzeń rodzinnych i lokalnych, wykorzystuje śląskie wierzenia, zwyczaje i obrzędy, wątki demoniczne. Autorka stosuje język literacki w partiach narracji, gwarę w dialogach. Pisarka uczestniczyła w wielu konkursach regionalnych i folklorystycznych, zdobywając w nich nagrody i wyróżnienia (,,Rodzina Śląska w dawnej fotografii”, ,,Po naszemu czyli po Śląsku”). Jest laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka w dziedzinie prozy. Zajmuje się edukacją regionalną. Jest solistką Zespołu Pieśni i Tańca ,,Osiny”.

KATEGORIA III. KAPELE LUDOWE

Kapela Stanisława Ptasińskiego z Wielgolasu (Wielgolas, pow. miński, woj. mazowieckie). Kapela powstała w 1988 r., w składzie obecnym: Stanisław Ptasiński, Piotr Parzyszek, Roman Stępiński występuje od 1997 r. Do lat sześćdziesiątych jej obecni członkowie byli wiejskimi muzykantami i grali zarobkowo na weselach i wiejskich uroczystościach, jako „kapela ludowa” uczestniczą w imprezach folklorystycznych regionalnych i krajowych. Ich muzyka towarzyszy wielu wydarzeniom lokalnym. Kapela wykonuje tradycyjną, ludową muzykę taneczną, oberki, powiślaki, polki, marsze. Jest nieustająco w dobrej formie artystycznej. Obecnie jest to jedyna ludowa kapela w okolicach Mińska Mazowieckiego. Ich nagrania znajdują się w zbiorach: Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego. Scena Teatralna Miasta Siedlce, UMCS w Lublinie, Instytutu Sztuki PAN w Warszawie, programu Drugiego Polskiego Radia, Radia Lublin, Katolickiego Radia „Podlasie”, Radia dla Ciebie”.

KATEGORIA IV. ZESPOŁY FOLKLORYSTYCZNE

Zespół Pieśni Ludowej „Duszniczanka” (Duszniki, pow. Szamotuły, woj. wielkopolskie). Zespół powstał w 1985 r. przy Kole Gospodyń Wiejskich, współpracuje z Gminnym Centrum Kultury w Dusznikach, działa jako Stowarzyszenie Kulturalne „Duszniczanka”. Zespół występuje w konkursach i festiwalach regionalnych i ogólnopolskich (w Środzie Wlkp. Poznaniu, Nowym Tomyślu, Pobiedziskach i Dusznikach, Kazimierzu Dolnym), również za granicą. Prezentuje autentyczny repertuar pieśniowy o wysokich walorach wykonawczych: ballady, kołysanki, pieśni miłosne, obrzędowe, tradycyjne zasłyszane od własnych babek, zebrane przez Krystynę Bartkowiak i Krystynę Besztardę pieśni Marii Orlikowskiej w Szamotuł.

Zespół Śpiewaczy „Zaciszuki” (Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie). Zespół powstał w 1996 roku. Działa pod patronatem Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Zespół w swoim dorobku artystycznym posiada pieśni i obrzędy pochodzące z rejonu wileńskiego. Członkinie zespołu śpiewają przy akompaniamencie harmonii guzikowej, ubrane w stylizowane stroje wileńskie. Wykonywane przez zespół pieśni, zapamiętane z dzieciństwa – patriotyczne, religijne, miłosne, związane z obrzędowością, wielkopostne, kolędy, pieśni żniwne, łałymki są odzwierciedleniem folkloru wileńskiego.

KATEGORIA V. NAUKOWCY, DZIAŁACZE, POPULARYZATORZY

Henryk Gadomski (Ostrołęka, Kurpie Zielone, woj. mazowieckie). Etnomuzykolog, kompozytor i wieloletni nauczyciel muzyki. Badacz i dokumentator pieśni, tańca i muzyki kurpiowskiej. Autor publikacji regionalnych. Inicjator wydania drukiem z rękopisów ks. Skierkowskiego trzytomowej „Puszczy Kurpiowskiej w pieśni”. Współzałożyciel Związku Kurpiów i Ostrołęckiego Towarzystwa Muzycznego im. G. Bacewiczówny.

Jan Brodka (Twardorzeczka, Beskid Żywiecki, woj. śląskie). Muzyk instrumentalista (trombity, dudy, heligonka), folklorysta, autor opracowań muzyki regionu żywieckiego (pieśni i tańców) dla zespołów folklorystycznych w kraju i zagranicą, kierownik muzyczny Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Żywiecka”. Współorganizator festiwali, konkursów i imprez folklorystycznych. Wychowawca muzyków i instruktorów folkloru. Współautor opracowania „Folklor Górali Żywieckich”, „Muzyka Ziemi Żywieckiej”.

KATEGORIA. VI. NAGRODA HONOROWA

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Muzeum w Ostrołęce odnosi wiele sukcesów w działalności na rzecz zachowania i popularyzowania kultury i tradycji regionu. Cennym kapitałem Muzeum są dobre relacje i ścisła współpraca z samorządami, stowarzyszeniami działającymi na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i zachowania tożsamości regionu kurpiowskiego: Związek Kurpiów, Oddział Kurpiowski STL, Stowarzyszenie Artystów Kurpiowskich, z którymi Muzeum od wielu lat współorganizuje ważne dla regionu przedsięwzięcia. Muzeum wykorzystuje dobrze przygotowaną kadrę merytoryczną oraz zaplecze w postaci nowoczesnych magazynów i pracowni do rozwoju instytucji, poszerzenia działalności, wzrostu frekwencji, promocji zgromadzonych zbiorów oraz lepszego zaspokojenia potrzeb odbiorców oferty muzealnej. Jest wiarygodnym partnerem we współpracy z wieloma krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury.

Telewizja Polska SA Oddział w Rzeszowie. Rzeszowski Oddział TVP jest jedyną w Polsce stacją telewizyjną, która systematycznie dokumentuje, archiwizuje i promuje polski folklor. Działalność tę rozpoczęto w 1992 r. emisją cyklicznego programu „Spotkania z folklorem” i następnego „Mapy folkloru Podkarpacia”. Autor programów, red. Jerzy Dynia, wieloletni badacz i dokumentalista folkloru, późniejszy laureat Nagrody im. Oskara Kolberga z 2005 r., rejestruje i prezentuje kulturę ludową i folklor Podkarpacia, zarówno autentyczny, źródłowy jak i opracowany w formie artystycznej.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .