Zamknij

Edycja 2015

Edycja 2015

Zapraszamy do składania wniosków.

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu zaprasza do składania wniosków o przyznanie ogólnopolskiej Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”, 2015.

Wnioski należy przesyłać do 15 maja br.na adres:

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

Al. Jana Pawła II 11

26-400 Przysucha

Dokumenty do pobrania:

oświadczenie.doc

wniosek.doc

Zapraszamy na stronę internetową Nagrody:

www.nagrodakolberg.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020