Zamknij

62. Dni Kolbergowskie

62. Dni Kolbergowskie

W niedzielę 5 czerwca odbędą się w Przysusze Dni Kolbergowskie. W tym dniu zachęcamy również do odwiedzenia Muzeum im. Oskara Kolberga

W niedzielę 5 czerwca odbędą się w Przysusze Dni Kolbergowskie. W tym dniu zachęcamy również do odwiedzenia Muzeum im. Oskara Kolberga

  1. Dni Kolbergowskie to coroczny przegląd autentycznego folkloru z regionu radomskiego. Program tegorocznej imprezy w Parku Miejskim przedstawia się następująco:

9:00 – przegląd kapel i śpiewaków ludowych

17:00 – ogłoszenie wyników przeglądu i wręczenie nagród

19:00 – zabawa ludowa w Parku miejskim przy muszli koncertowej

Wydarzenia towarzyszące:

12:00 sesja popularno-naukowa „Życie i twórczość Oskara Kolberga” w Domu Kultury w Przysusze:

1. dr hab. Tomasz Nowak-Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Muzykologii Systematycznej i Kulturowej -  "Znaczenie zbiorów Oskara Kolberga dla badań nad tańcem tradycyjnym w Polsce”,
2. mgr Izabela Kotlarska - pracownik Instytutu im. Oskara Kolberga w Poznaniu -„Oskar Kolberg i jego nieznane adaptacje bajek ludowych”,
3. dr Agnieszka Zarychta-Wójcicka – kierownik Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze - „ Związki rodziny Kolbergów z Przysuchą. Pamiątki kolbergowskie”

Zapraszamy do odwiedzenia w tym dniu Muzeum im. Oskara Kolberga i obejrzenia naszych ekspozycji:

-wystawa biograficzna "Oskar Kolberg (1814-1890). Etnograf, folklorysta, kompozytor"

-wystawa multimedialna "Dzieło Oskara Kolberga. Podstawa źródłowa i inspiracja"

O każdej pełnej godzinie zapraszamy dzieci do lat 7. na warsztaty plastyczne przed Muzeum (w razie złej pogody warsztaty będą obywały się w holu Muzeum).

Muzeum im. Oskara Kolberga czynne w niedzielę od 10.00 do 18.00. W tym dniu obowiązuje bilet specjalny w cenie 1 zł.

W kasie Muzeum można nabyć publikacje regionalne i płyty CD z muzyką ludową.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .